Вітаємо на сайті Ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівької міської ради

Опорний заклад Кропивнянської ЗОШ

04130 58591

kgg5.kr.zt@gmail.com

місто Коростишів

вулиця Максима Добрянського, 33

07:30 - 18:00

Понеділок-П’ятниця

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Річний план

Зміст

 І.    Вступ…………………………………………………………………………………………2

 

ІІ.  Управління  педагогічними  процесами  в  гімназії. Організаційні  заходи  щодо  реалізації  Закону  України  «Про  загальну  середню   освіту».  Здійснення  всеобучу…………………………………………………………………………………………14

 

ІІІ.  Робота  із  забезпечення професійних       знань  і  вмінь   учителів гімназії.  Інноваційна  та  науково – методична  діяльність………………………………………………………17

 

 1. Організація роботи по розвитку здібностей і талантів учнів……………………………23

 

 1. Заходи по санітарно-гігієнічному вихованню і фізичному розвитку учнів……………..25

 

 1. Охорона дитинства…………………………………………………………………………28

 

VII. Заходи по педагогізації  батьків……………………………………………………………30

 

VIII.  Діагностико – аналітична  діяльність. Координація  внутрішкільного    контролю………………………………………………………………………………………..32

 

ІХ. Організація фінансово-господарської діяльності гімназії та створення матеріально – технічної бази…………………………………………………………………………………..38

 

Х.  Заходи  по створенню системи  виховання  духовного удосконалення  особистості………………………………………………………………………………………43

 

 

 

І. ВСТУП

У 2018-2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти,  подальше впровадження Закону  України  « Про  освіту», Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, ідей  Нової   української  школи, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій та профільного навчання, розвиток здібностей школярів.

На виконання складених заходів щодо реалізації положень та завдань Державної програми розвитку та функціонування української мови забезпечено умови для практичної реалізації ст. 10 Конституції України:   освітній  процес здійснюється українською мовою, яка функціонує в усіх сферах гімназійного життя.

У  2018 – 2019  навчальному  році  в  гімназії  функціонувало  13 класів  початкової  освіти,  кількість учнів у яких становила 385,  середня наповнюваність  класів – 30,9; 15  класів  основної  школи   – 378 учні  та  4  класи  старшої  школи  – 70  учнів,  всього  в  гімназії  станом  на  травень  місяць  –   833 учні.

У  2016 році  гімназію  визнано опорним закладом.   ЇЇ філією  є  Кропивнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»,  у  якому    навчається  18 учнів 1-4 класів та перебувають у різновіковій групі  16 дітей дошкільного віку.

У  гімназії  працювало  7 груп продовженого дня, які відвідувало 210 дітей початкових класів , що становить 52 % від загальної кількості. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД  були надані навчальні кабінети і створені належні умови  Всі діти були охоплені гарячим харчуванням . ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами . Вихователі працювали в тісному взаємозв’язку з класоводами, професійно виконували покладені на них обов’язки.

Право громадян на рівний доступ до  освіти реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, в тому числі й індивідуальної форми. У цьому навчальному році на індивідуальну форму навчання переведено   3  учнів (2 – середніх класів )   Індивідуальне навчання трьох першокласників та  чотирьох учнів 2 класу Кропивнянського НВК  зумовлювалося демографічною ситуацією, що склалася.  З метою створення оптимальних умов для навчання дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням її індивідуальних потреб та можливостей у гімназії функціонував клас з інклюзивною формою навчання.

Індивідуальні навчальні плани  та індивідуальні плани розвитку учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.  Педагогічний колектив гімназії забезпечив дітям, які навчались вдома та у класі інклюзивного навчання , належний рівень формування предметних компетенцій.

Протягом навчального року особлива увага приділялася  соціально незахищеним категоріям дітей, серед них: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 5, дітей воїнів АТО – 25, дітей внутрішньо-переміщених сімей – 3, дітей з інвалідністю – 13. З числа цих дітей безкоштовним харчування забезпечено 30.

Навчальні досягнення 184 учнів 3-4 класів оцінювалися  балами. З них 28,3 відсотків (52 учні)  мають високий рівень навчальних досягнень, 44,6% (82учні)  – достатній, 27,2 (50 учнів) – середній.  Якісний показник навчальних досягнень учнів 3-4 класів  цього року становить  72,9%, що свідчить про позитивні тенденції опанування навчальним матеріалом.

Освітній   процес у середній  та  старшій  ланках  гімназії  організовано у відповідності з навчальним планом на 2019/2020  навчальний рік та планом роботи гімназії. Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалася за державними програмами. З метою всебічного розвитку учнів, задоволення їх освітніх інтересів шкільний компонент доповнений факультативами  та  курсами  за  вибором :  інформатика,  англійська  мова.

Моніторинг  навчальних  досягнень  учнів    за 2018 – 2019  навчальний    рік  показав, що 105 (23.4%) учнів  мають високий  рівень  навчальних  досягнень, 13,8 (30,8%) достатній, 163(36,4%) середній,  а 42 ( 9.15%)   учнів    початковий  рівень  з  окремих  предметів.   Слід  відмітити  ,   що  кількість  відмінників  з  попереднім  роком  залишилась   такою  самою,   проте  зросла  кількість    учнів,  які  мають  оцінки   середнього  та  початкового  рівня.

Найкращих   навчальних  результатів  досягли  учні    5 –В,  6 -Б ,  8 – А, 9– А. 10 –Б,11 – А  класів. Найнижчі  рівні  навчальних  досягнень  показали:   8 – В,  7 – Б..

Відповідно до положення про Державну підсумкову атестацію учнів(вихованців ) у системі загальної середньої освіти та наказу МОН України  від 30.12.2014 № 1547   та    наказу « Про проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році» у гімназії проведена атестація учнів 4-х та 9-х класів.

Статистичні дані атестації наступні:

 

4

 

Клас

Предмет Рівні навчальних досягнень Показник якості
високий достатній середній початковий  
Українська мова 35 48 17   83%
35% 48% 17,%  
Математика 65 23 12   88%
65% 23% 12%  
9 клас Українська мова 28 17 21 68,2 %
42,4%     25,8% 31,8%
Математика

 

18 27 21 68,2%
27,3% 40,9% 31,8%
Англійська мова

 

22 18 26         60,6%
33,3% 27,3% 39,4%

 

 

За  результатами  навчальних  досягнень 67  випускників  9 –х  класів   отримали   свідоцтва

про базову  середню  освіту, з них –  14  з  відзнакою .  40  випускників   11 – х  класів  отримали  атестат  про  загальну  середню  освіту,  з  них  –      з  золотою  медаллю,        –  срібною  медаллю

 

40  випускників   11  класів взяли  участь  у  зовнішньому  незалежному  тестуванні.  За  результатами  тестування        випускників  вступили  у   заклади  освіти:             учнів  у  вищі навчальні  заклади.

Результати  ДПА , що  проведена  в  пунктах  незалежного  оцінювання:

№п.п. Предмет

 

 

 

 

Рівні  навчальних  досягнень

 

Якісний  показник
Всього  учнів Високий  рівень Достатній  рівень Середній  рівень Початковий  рівень
1 Українська  мова 40 15 20 5         – 35
37.5% 50% 12.5%   87,5%
2 Історія  України 12 9 15 6 24
30% 50% 20%   80%
3 Математика 12 2 6 4   8
16,7% 50% 33,3% 66,7%
4 Біологія 5 2 2 1  
    40% 40%    20% 80%
5 Географія 3   1 2   1
      33 67   33
6 Англійська  мова 28 12 10 4 2 22
44,1% 36% 13,8% 6,1%      80,1%

Цьогорічні  результати   ЗНО  порівняно  з  минулим  роком   вищі. Це є свідченням покращення роботи педагогів по підготовці учнів до ЗНО.

Значно активізувалася індивідуальна робота з учнями на уроках і в позакласній роботі у рамках програми „Творча обдарованість”.   Робота   педагогічного  та  учнівського  колективу, проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Підтвердженням позитивної організації такої роботи є результати предметних олімпіад   :   60 –  призових  місць  у  районних,  23  призерів обласних олімпіад.   Переможцями     ІV  етапу Всеукраїнських  олімпіади  з  правознавства  стали  Матіяш  Дар’я,  Русецька  Марія,  Кобилінська  Катерина . За  даними  результатами  гімназія  посіла перше  місце  серед   навчальних закладів області.

Зроблено  моніторинг  навчальних  досягнень    по  предметах  за  2018 -2019  н.р.:

 

№п/п Предмет Початко-

вий  рівень  у     %

Середній

у     %

Достатній

у     %

Високий

у     %

1. Хімія 1.9 28,6 35 34,5
2. Географія 28 43 31
3. Основи  здоров’я 0,4 4,6 33 62
4. Трудове  навчання 6,75 17,05 76,2
6. Природа 6,7 54 43,2
7. Фізика 14,3 34,7 51
8 Образ. мистецтво 2 32,6 32,7 32,7
9. Рос.  мова 18 46 36
10 Історія  України 1 16 38 45
11 Математика 6 37 31 39,55
12 Українська  мова 1,45 18 41 38,6
14 Укр. література 1,45 22 38 40
15 Зарубіжна літерат. 1,7 12,3 38,5 47,5
16 Біологія 0,3 29.8 35,7 34,2
17 Фізична  культура   5 43 52
18 Людина  і  світ 8 92
19 Захист  Вітчизни     6 94
20 Економіка   9 32 59
21 Інформатика 2,83 15 31 51,17
22 Правознавство   10,3 55,8 34
23 Громадян, освіта   34,2 56,8
23 Астрономія   11,5 88,5
24 Екологія   6 37,7 56,3
25 Худ. культура 0,6 15,4 28 56
26 Всесвітня  історія 1 28 36 35
27 Англійська  мова 4 26 33 37
28 Німецька  мова 2 31 29 38
29 Польська  мова 3 21 37 39
30 Література  Британії  та  США 4 18 78

 

Порівнюючи   навчальні  досягнення  з  предметів    за  попередні  роки    приходимо  до  висновку, що  і  в  цьому   навчальному  році  рівень    знань  учнів  з  предметів  понизився  до  3-5  відсотків, тому  необхідно  посилити    роботу  вчителів –  предметників  з  обдарованими  учнями  та  з  категорією  учнів, які  потребують індивідуального підходу.

 

Результати  роботи  з  навчальної  діяльності  з  обдарованими  дітьми  можна  прослідкувати    за  результатами  олімпіад  на  різних  рівнях  впродовж  останніх років.  Так:

Рік Районний

ІІ етап

Обласний

ІІІ  етап

Всеукраїнський

ІУ  етап

 
2013 -2014 62 26 3  
2014 – 2015 53 19 1  
2015-2016 71 24 3  
2016 – 2017 60 20 1  
2017 – 2018 59 19 2  
2018 – 2019 60 23 3  

 

Колектив  гімназії  гордиться  учителями, вихованці  яких  займають  призові  місця  на  обласних  та  Всеукраїнських  етапах  олімпіад:  Зорнік  Т.Є.,  Ємельяненко  Н.С.,  Ломакова  О.В., Чмут  Т.М.,  Паламарчук  О.М.,  Матюшенко  О.А.,  Мельниченко  Є. І.,  Ваховська І.М.

 

З  1996  року  учні  гімназії  беруть участь  у  захисті    науково – дослідницьких  робіт    Малої  академії  наук.  За  наказом  №  189 – а   від   06. 11 2006 р   « Про  створення наукового  товариства  учнів  «Еврика»  було  зареєстровано  філію гімназійного  відділення  при  Житомирському  відділенні  МАН  України.  Це  дало  можливість  представляти   додаткові   роботи   до  районного  товариства  на  обласному  рівні,   а  учням  гімназії   заявити  про  себе  на ІІІ етапі конкурсу.

 

 

Рік Гімназійний  етап Обласний Призерів   обласного етапу Всеукраїнський  етап
2014 18 14 6 1
2015 23 10 4 1
2016 24 12 7 3
2017 18 10 1
2018 18 12 5
2019 18 11 5 2

 

Переможцями обласного  етапу  Всеукраїнського конкурсу  захисту    науково – дослідницьких  робіт    Малої  академії  наук  у  секції  «Мовознавство» стала учениця 9-В класу Осипчук  Анастасія ,  у секції «Правознавство»   –   Сингаєвська  Юлія , Русецька  Вероніка (  11– А)  та    Матіяш  Дар´я ( 10 – Б),  у  секції  «  Історія  України »  Окушко  Єва  (10 – Б) .

Переможцями   ІУ етапу  Всеукраїнського конкурсу  захисту    науково – дослідницьких  робіт    Малої  академії  наук  у  секції   «Правознавство»  стали  Сингаєвська  Юлія , Русецька  Вероніка (  11– А) .

Учні  гімназії – активні  учасники   обласних  та    районних    предметних  конкурсів: знавців української мови   ім.  Петра  Яцика  (  13  призових  місць),   конкурсу  ім. Т.Г. Шевченка  (  13 призових  місць),  обласного конкурсу  «Літературна  майстерня» (2 учні),   « Чуття  єдиної  родини»  (  3  учні),   Всеукраїнського конкурсу знавців  англійської  мови  «Грінвіч» ( 183 учні),   знавців  англійської мови «Олімпус» – 69 учнів, 194 учні є учасниками інтернет олімпіади «На Урок», знавців  німецької  мови  «Орлятко» (81 учень), знавців  природи  «Геліантус» ( 24 учнів),  знавців  історії  «Лелека» (37 учні),    знавців  інформатики «Бобер» (28 учнів),  знавців математики  «Кенгуру» ( 46 учнів),  знавців  фізики  «Левеня»  (41 учні)  українознавчого конкурсу «Соняшник» ( 18 учнів).

У  цьому  навчальному році учні  брали  участь у   районних  турнірах:   з  правознавства ( І  місце),  біології ( І), фізики (І),  хімії  (ІІІ), математиків ( І), винахідників  раціоналізаторів  (І ),  журналістів  (ІІІ),   літературознавців (І).   Команди   юних  правознавців  (І),   юних літературознавців    ( ІІІ )  ,  юних  філософів  (І ) стали  переможцями  обласних турнірів.

Серед переможців Всеукраїнських турнірів –    команда юних правознавців – ІІІ місце

(м. Одеса, керівник Зорнік Т. Є).  (Додаток 1).

 

Відповідно до річного плану роботи гімназії    на 2018 – 2019 н. р. педколектив    продовжив  роботу    над   науково – методичною  проблемою «Формування   конкурентоспроможної  особистості  шляхом  впровадження  інноваційних  навчально – виховних  технологій». Зусилля педагогічного колективу на ІV результативно – узагальнюючому    етапі роботи були спрямовані на

– науково  практичний  аналіз  результатів  роботи  над  методичною  проблемою

– визначення  ефективності  проблеми  як  запоруки  формування конкурентоспроможної  особистості

вироблення практичних рекомендацій щодо   ефективного впровадження в роботу технологій  формування конкурентноспроможної особистості.

– пошук реалізації проблеми через урок.

Результатом роботи над проблемною темою стало  визначення ефективних методик, прийомів формування конкурентноспроможної особистості.

У гімназії належним чином налагоджена система внутрішкільного керівництва та контролю за освітнім   процесом, за виконанням розпоряджень відділу освіти, молоді  та   спорту  Коростишівської  міської  ради, наказів облуо, рішень педагогічної ради, за станом викладання навчальних предметів. Вироблена чітка система аналізу роботи вчителів, рівня навчальних досягнень учнів. На постійному контролі було виконання навчальних програм,  ведення шкільної документації,  питання відвідування учнями гімназії та рівня їх вихованості й громадянської зрілості.

Однією з найефектифніших форм методичної роботи є шкільні методичні об’єднання. Упродовж 2018-2019 н.р у гімназії була організована робота  8 методичних об’єднань :

 • учителів початкових класів – голова м/о Яцкевич О.І.;
 • учителів української мови і літератури – Грабовська Н.Й;
 • учителів іноземних мов – Руда  О.Ф.
 • учителів математики,   інформатики, фізики  –  Мельниченко  Є.І
 • учителів природничого циклу – Осауленко К. М.
 • учителів гуманітарного  циклу –  Давидюк  О.С.
 • динамічна група –  Подпольна  Л.П.
 • класних керівників – Бабич  Т.М.

У ході  роботи м/о значна увага приділялась  підвищенню  методичної  майстерності   вчителів, пропаганді їх педагогічного досвіду, залученню до участі у  районних, обласних  та Всеукраїнських методичних заходах. Пріоритетними стали   найважливіші  ключові питання організації освітнього  процесу. Серед них –  робота за новими Державними стандартами та єдиною науково-методичною проблемою гімназії, формування в учнів предметних і ключових компетентностей.  Обговорювалися проблеми освітнього  процесу та шляхи їх усунення, проводився  контроль за діяльністю учнів на уроках, опрацьовувалися документи, що регулюють шкільне життя та ведення документації, розроблялися системи завдань для розвитку творчих можливостей учнів, визначалися оптимальні  психолого-педагогічні умови  співпраці на уроках. Методична   робота  була спрямована на те, щоб шляхом поєднання інноваційних і традиційних форм і методів  роботи модернізувати, трансформувати освітній   процес так, щоб забезпечити його дослідницький, розвивальний характер.   Вчителі  гімназії  все активніше використовували при проведенні уроків інформаційно-комп’ютерні технологій    та  інтернет-ресурси.   Цьому  сприяє   навчально – матеріальна   база  гімназії.

Традиційним в гімназії   є проведення     предметних   тижнів, які є результатом роботи методичних об’єднань і  сприяють розвитку обдарованих, творчо мислячих дітей. Серед найкращих варто відзначити тижні початкових класів, української , іноземних мов, математиків, тиждень  класів.

На базі навчального закладу відбулися  районні семінари учителів  географії,  бібліотекарів, англійської мови,  хіміків на яких педагоги  продемонстрували високий рівень професіоналізму у використанні сучасних новітніх методик викладання.

У  гімназії  проведено  Всеукраїнський  семінар  09.04.2019 р. «  Створення  автономних  шкіл  та  призначення  керівника  навчального  закладу  на  конкурсній  основі  як  елемент  впровадження  НУШ», Міжнародний  семінар « Східно – європейська  гуманітарна  місія»

( 17.10.2018р.)

Гідно  презентували  свій  досвід  роботи  на  щорічній  педагогічній  виставці  «Сучасна  освіта  Житомирщини»     вчителі  гімназії  Мусієнко  С.О., вчителі  початкових  класів  та  отримали дипломи ІІ  ступеня.    Педагогічні надбання  педагогів     висвітлено на сторінках фахових видань. Все активніше ведеться робота вчителями щодо створення власних вебсторінок. 35 вчителів пропагують свої методичні доробки у інтернет-мережах, зокрема, на педагогічному інтернет-форумі «Сучасний урок», та освітньому проекті «На Урок».

Учителі  систематично відвідують семінари, тренінги, коворінги, воркшопи, конференції з метою підвищення рівня самоосвіти. Учасниками Всеукраїнської конференції програми eTwinning  стали Мартинюк  Ю.В.,  Мусієнко С.О. , Вдовенко О. В. та Ємельяненко Н. С.

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє курсова перепідготовка та атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню вчителів, узагальненню та впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання учнів. Протягом навчального року курсову перепідготовку на базі Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли 14 вчителів. Значна кількість учителів є активними учасниками онлайн вебінарів, про що  свідчать отримані сертифікати.

Цьогоріч було атестовано 14 педагогічних працівників. 4 з них підтвердили раніше отриману кваліфікаційну категорію,   10 – підвищили.

З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота гімназії 2018-2019 н.р. орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України.

Виховна робота педагогічного колективу гімназії була підпорядкована проблемній темі закладу «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій», а також науково-методичній проблемі МО класних керівників «Спільна робота вчителів та сім’ї по вихованні в учнів свідомої дисципліни, культури поведінки, духовності, патріотизму та милосердя через впровадження інновацій у виховний процес».

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • національно-громадянське виховання;
 • екологічне виховання та формування здорового способу життя;
 • військово-патріотичне виховання;
 • трудове виховання та профорієнтаційна робота;
 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • творчий розвиток особистості;
 • родинно-сімейне виховання.

Кожному з напрямків приділяється особлива увага. В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в гімназії в 2018-2019 навчальному році працювало 18 класних керівників 5-11 класів, 1 педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступник директора з ВР.

У ході засідань МО класних керівників розглядалися такі питання:

– Організація виховання по напрямку «Ціннісне ставлення до суспільства та держави» в загальноосвітніх закладах.

– Спрямування виховного впливу сім’ї на профілактику соціальної поведінки дітей.

– Формування «ціннісного ставлення до природи: реалії та перспективи».

У 2018-2019 н. р. на базі гімназії працював 20 гурток.

До участі у гуртках у попередньому навчальному році було залучено 300 гімназистів (з урахуванням того, що є учні, які займалися в кількох гуртках). На заняттях гімназисти поглиблювали знання з навчального матеріалу з предметів, розвивали творчі здібності.

Найкращих  результатів  досягли  юні   правознавці  клубу «Феміда» (керівник Зорнік Т.Є.),  « Юний  редактор»  (  Андрущенко  Л.А.),  «  Юний  журналіст» (Писарєва А. В.), німецької мови (Ємельяненко Н. С .),  турисько – краєзнавчого  (  Осауленко  К.М.). Плідною була робота гуртків з англійської мови (керівники Тишкевич А. С. , Гаврилюк  О.М.) з учнями Кропивнянського НВК.

Декілька  років  поспіль   гуртківці  туристичного гуртка (керівник Осауленко К.М.) отримують   призові   місця  на обласних туристсько-краєзнавчих змаганнях. Другий рік поспіль на базі гімназії активно працює «Дебатний  клуб», активні учасники (Василюк.Н, Сингаєвська Ю., Ліневич Л., Конончук К), керівник – Горобчук Л.М. Неодноразово учні представляли гімназію на обласних дебатних турнірах, а також цього року (6-8 березня)представили заклад на Всеукраїнському рівні (м.Тернопіль). Ліневич Л.(10 б) посів II місце на національному дебатному турнірі (м. Кам’янець – Подільський).

17 жовтня 2018року у гімназії було проведено Міжнародний семінар «Східно – європейська гуманітарна місія», на якому представники країн Європи мали змогу відвідати відкритий виховний захід у 9-А класі «Творимо добро, кл.керівник Мартинюк І.В., яка реалізує програму «Виховання характеру», а також мали змогу поспілкуватися з учнями на різних мовах у вільному форматі.

Переможцями обласного конкурсу «Літературна  майстерня» стали Василюк  Наталія   11 – А  (  вч.  Тишкевич  С.І.) та   Павленко  Лоліта   10-Б клас (  вч.Чмут  Т.М.),  конкурсу  «  Чуття  єдиної  родини»  –  Кошмак  Анна  7 – А (  вч.  Кошмак  О.О. ),  Дерпач  Дарина  7 – б,  Скачко  Катерина 8 – В (  вч.  Скачко   С.В.)

Переможцями  VІІ   Міжнародного  екологічного конкурсу   у  різних  номінаціях  стали  10  учнів  гімназії  (  Вч.  Рафальська  К.М.)

Учні  гімназії   – переможці  районного  конкурсу  декоративно – прикладної творчості у напрямку «Декоративний розмай».

З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, громадянської самосвідомості продовжувалася робота по  програмі  виховної  роботи  гімназії  «Бути  патріотом».

З цією  метою  пройшли місячники з героїко-патріотичного виховання, присвячені визволенню України  від фашистських загарбників та Дню Перемоги, у грудні − тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений Дню Збройних Сил України, відбулися заходи по відзначенню Дня Партизанської Слави, Дня Пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (виставки плакатів та малюнків «Голодомор − національна катастрофа України»,  години спілкування, виставка літератури в шкільній бібліотеці), відвідано виставки в краєзнавчому  музеї, були проведені зустрічі з воїнами АТО,  учасниками бойових дій та воїнами – інтернаціоналістами.    Протягом  року  було  проведено  ряд  флешмобів,  квестів, ланцюг єдності «День Соборності», екскурсії по Україні, благодійних  акцій  на  підтримку учасників  АТО.

У кожному кабінеті  створено куточки символіки та функціонують класні куточки.

Найбільш яскравими і цікавими  були такі виховні заходи: виставка плакатів до Дня української писемності та мови, посвята в першокласники, «Свіча пам’яті» (до Дня Голодомору), Новорічний квест «Святий Миколай», родинне свято (2-Б, 3-Б, 3-В, 4-А, 6-Б, 8-А), «Найрозумніший» 5-6 кл., , шоу програма «Мій зможе» 6-7,  «Жінка – берегиня роду» (до Дня 8 Березня). Традиційним у гімназії стало проведення свята «Фестиваль європейських країн», «Гімназія має таланти».

Учні  гімназії  активні  учасники агітбригад:  юні  пожежники ( І місце ),  юні  екологи (  ІІ  місце).

Велике значення у гімназії надається превентивному вихованню, до якого залучаються психолог, соціальний педагог, педагог–організатор, в системі роботи учнівського самоврядування, піклувальна рада.

У гімназії  систематично ведеться індивідуальна аналітична та коригуюча робота класних керівників та класоводів. Постійно здійснюється контроль та облік відвідування та поведінки учнів, знаходяться під контролем учні, схильні до правопорушень та діти з функціонально-неспроможних та неблагонадійних сімей.

Питання стану правовиховної роботи розглядалися на нарадах при директору  на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Відбулися зустрічі   з працівниками  міліції, з спеціалістами  служби  в  справах  дітей, із спеціалістами Служби правової допомоги.  Проведено низку тренінгових занять та виховних годин, спрямованих на боротьбу та профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, практичним психологом та соціальним педагогом.

У гімназії  за участю психолога Кухар І.М. та соціального педагога , складені психолого – педагогічні характеристики учнів, схильних до правопорушень.

На внутрішньошкільному обліку знаходиться  4 учні.

У гімназії постійно проводяться  рейди: «Урок», «Діти вулиці», «Канікули», результати яких висвітлюються на нарадах класних керівників.

У  навчальному  закладі навчається  5   учнів  з  категорії  дітей-сиріт та  позбавлених батьківського піклування. З учнями цієї категорії та їх опікунами систематично працює соціальний педагог,  психолог,  класні  керівники.

Протягом семестру по всіх класах проводилися уроки моралі, бесіди, лекції, диспути, консультації, анкетування, інші виховні заходи морально-етичного спрямування. Тематика, форми проведення вибиралися з урахуванням вікових, психологічних особливостей дітей, їх конкретних потреб.

У  спортивному   житті  гімназія     досягла    високих  результатів.  А  саме:

 • І місце – районні  змагання  з  баскетболу  та  футболу
 • III місце – районні змагання  з  тенісу
 • І місце –  районні  змагання  з  волейболу
 • II місце – шахматний турнір
 • І місце – спартакіада школярів

У цьому навчальному році учні гімназії взяли участь у військо – патріотичній грі «Джура». Робота з цього напрямку потребує більшої підготовки з боку вчителів та учнів.

Протягом року було організоване систематичне вивчення і виконання всіма працівниками і учнями гімназії санітарних правил та правил з техніки безпеки, пожежної безпеки, особистої та виробничої санітарії і гігієни щодо збереження здоров’я і життя учнів у гімназії та поза нею. Особлива увага приділялася питанню профілактики інфекційних захворювань, зокрема, туберкульозу, СНІДу. З цією метою було проведено зустрічі з лікарями, конкурси плакатів, анкетування, акцію «Червона стрічка».

Трудове виховання здійснювалося класним керівниками в позакласній роботі, яка включала в себе трудові десанти по прибиранню подвір’я, класних кімнат, приведення до належного порядку могил полеглих воїнів, насадження квітів. Протягом року  були організовані виставки робіт учнів з трудового навчання «Умілі руки», «Працьовита родина». Другий рік поспіль гімназія бере участь у еко-квесті «Наше Полісся» та гідно представляє свій навчальний заклад, хочеться відмітити плідну працю вчителів, які були безпосередньо причетні до цього заходу(Ваховська І.В., Давидюк О.С.,Горобчук Л.М., Сорочинська Н.Л., Добрянська Л.А.)

В 2018-2019 н. р. продовжувалася активна співпраця педагогічного колективу з батьками учнів.  Двічі на семестр відбувалися батьківські збори, проводилися лекторії.

Продовжувалася активна робота органів шкільного самоврядування.

Членами органу учнівського самоврядування  проводилися рейди-перевірки належного естетичного вигляду класних кімнат, надавали посильну матеріальну допомогу по збору продуктів для воїнів АТО. Цьогоріч організовано веселі перерви для початківців,  ОУС співпрацює з МГР(молодіжною громадською радою):  проведено спільні семінари – практикуми з ЄС, тренінги з центром Житомирським  центром регіонально розвитку.

Роботу органів учнівського самоврядування було презентовано на районному методичному об’єднанні педагогів-організаторів у листопаді 2018 року та видано методичний посібник «На допомогу педагогу – організатору».

З 03  по 19 червня в навчальному закладі  працював пришкільний табір з денним перебуванням «Веселкова країна». В ньому мали змогу оздоровитися, змістовно відпочити,  провести цікаво дозвілля 220 учнів пільгових категорій. Для цього максимум зусиль доклали начальник табору Ільченко Л.В.  та всі залучені до його роботи  вчителі. З 03 по 14 червня працював мовний табір “Merry Kids’ Camp”, до роботи якого було залучено 70 гімназистів.  Начальником табору Лукаржевською С. В. та вчителями іноземних мов було організовано захоплююче дозвілля та відпочинок дітей із набуттям навичок практичного спілкування іноземними мовами.

Здійснивши моніторинг за вищезазначеними напрямками діяльності Коростишівської гуманітарної гімназії №5 ім. Т.Г. Шевченка   прийшли  до  висновку, що для підвищення ефективності та результативності навчально-виховної роботи у гімназії необхідно звернути увагу на:

 • удосконалення фахових знань та умінь в процесі самоосвіти;
 • активізацію діяльності над вирішенням індивідуальних виховних проблемних тем, власних виховних систем класів;
 • продовження роботи по вивченню та використання надбань народної педагогіки;
 • оволодіння новітніми технологіями навчання та виховання;
 • інформаційне забезпечення, насиченість, змістовність роботи з учнями на уроках та виховних заходах;
 • здійснення чіткого педагогічного керівництва процесом діяльності учнівського самоврядування.

 

 

 

 

 

Рішення  педагогічної  ради

 

 • Зосередити зусилля колективу на реалізацію завдань модернізації освіти у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про  охорону  дитинства», « Про  соціальну  роботу  з дітьми  та  молоддю»  та  іншими   нормативно- правовими  документами, впроваджувати     новий  Державний  стандарт  початкової ,   базової   загальної  середньої  освіти ,  повної  загальної  середньої  освіти, зокрема,  у  2-х,  11 – х  класах.
 • Діяльність навчального закладу спрямувати на реалізацію основних положень Концепції Нової української школи. З цією метою:
 • Вести просвітницьку роботу з педагогами щодо нормативно-правового забезпеченнязапровадження Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти; ознайомлювати з науково-методичною, навчальною літературою , інтернет-ресурсами організації освітнього процесу Нової української школи.
 • Забезпечити обов’язкове підвищення кваліфікації за очно-заочною формою учителям , які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках.
 • Спланувати заходи щодо ґрунтовного опрацювання нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових освітніх програм.
 • З метою забезпечення необхідних умов, засобів і технологій для навчання учнів і роботи педагогів спрямувати  зусилля педагогічного колективу на  створення сучасного освітнього простору  Нової української школи згідно Методичних рекомендацій МОН України.
 • Здійснювати підготовку та розміщення на сайті закладу інформаційно-методичних матеріалів по висвітленню питань щодо особливостей організації освітнього процесу в початковій школі в умовах впровадження Концепції  «Нова  українська школа»
 • Здійснювати модернізацію освітнього процесу у початкових класах засобами новітніх технологій, на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу, досягнень психолого-педагогічної науки.

 

 • Продовжити роботу педколективу над   науково – методичною  проблемою     « Формування   конкурентоспроможної  особистості  шляхом  впровадження  інноваційних  навчально – виховних  технологій».
 • Розробити навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій.
 • Підвищувати професійну  майстерність  педагогічного колективу через   поєднання   традиційних та інноваційних педагогічних технологій з  метою  модернізації, трансформування  навчально – виховного  процесу  для  забезпечення  його  дослідницького,  розвивального  характеру.
 • Забезпечувати діагностику  та  виявлення індивідуальних  можливостей,  здібностей, нахилів  учнів та  організацію  психолого – педагогічного  супроводу  їх  розвитку.
 • Продовжити впровадження гуманітарного профілю  та  поглибленого вивчення  англійської  мови, організувавши відповідну допрофільну підготовку.
 • З метою якісної допрофільної підготовки учнів забезпечити роботу курсів за вибором та факультативів у відповідності з обраним профілем.
 • Активізувати роботу вчителів-предметників у напрямі підвищення досягнень обдарованих дітей через їх участь у науково-дослідній роботі в рамках МАН, предметних олімпіадах, конкурсах тощо.
 • Покращити підготовку  учнів  до  державної  підсумкової  атестації  та  зовнішнього  незалежного  оцінювання.
 • Продовжувати співпрацювати за міжнародними проектами з колективами шкіл Великої Британії, Польщі, Вірменії, Франції.
 • Зміцнювати матеріально-технічну базу гімназії, долучивши до цього процесу приватні підприємства, батьків, громадськість, спонсорів. Продовжити обладнання інтерактивними мультимедійними комплексами початкових класів, кабінетів англійської мови, математики, географії, ІКТ;

охопити весь навчальний заклад швидкісною мережею Інтернет та wi-fi.

 • Роботу бібліотеки гімназії направити на формування інформаційної культури учнів та розвиток їх читацьких інтересів.
 • Керівникам   методичних об’єднань спільно з вчителями забезпечити ефективність роботи методичних підструктур  та  брати  участь  у  районних  та  обласних  виставках,  конкурсах.
 • Класним керівникам  проводити  години  спілкування, індивідуальну  роботу  з  учнями  з  метою  виховання  культури  поведінки.
 • Продовжити здійснення батьківського всеобучу через діяльність батьківського лекторію, батьківські збори, індивідуальну роботу з батьками щодо попередження скоєння правопорушень серед школярів, невідвідування учнями уроків та залишення їх без поважних причин.
 • Забезпечити дієвість органів учнівського самоврядування.
 • У виховній роботі керуватись „Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів”.
 • Виховувати в  учнів  почуття   національної самосвідомості, поваги до своєї країни, її мови та культури, продовжити  роботу  над  програмою «Бути  патріотом»   та  програмою  для  молодших  школярів  « Я – громадянин».
 • Скоординувати  роботу  соціально – психологічної   служби  на  захист  та  збереження  психічного  здоров’я  школярів, педагогів, батьків та  підвищення  рівня  психологічної культури   шляхом  проведення  просвітницьких  заходів.

 

 

 

ІІ. Управління педагогічними процесами в  гімназії. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. Здійснення всеобучу.

Мета:

 • Забезпечення виконання статті 53 Конституції України, Законів України “Про мови”, “Про освіту”.
 • Створення оптимальних умов щодо організації початку та закінчення навчального року.
 • Удосконалення освітнього  процесу.
  зміст роботи термін відповідальний узагальнення відмітка  про  виконання
1. Упорядкувати облік дітей у віці 5-18 років серпень Вдовенко  Ю.В. інформація  
2. Укомплектувати : 1класи-3; 2 класи-4; 3 класи-3; 4 класи-3; 5 класи-3; 6 класи-3; 7 класи-3; 8 класи-2; 9 класи-3;  10 класи  – 2 :11 класи-2; всього по   гімназії  31  клас   Провести  комплектацію  класів  у  філії серпень Вдовенко  Ю.В. наказ  
3. Укомплектувати  групи продовженого дня згідно із заявами батьків учнів 1-4-х класів. вересень Бляхарська  З.В. наказ  
4. Розподілити навчальне навантаження вчителів згідно мережі класів та навчального плану гімназії, ознайомити з ним вчителів до виходу у відпустку травень   Вдовенко Ю,В, інформація  
5. Провести педагогічно доцільну розстановку кадрів: вчителів-предметників; класних керівників; керівників факультативів; керівників гуртків та секцій, керівників методичних об”єднань   Вдовенко  Ю.В. тарифікація  
  Організувати опрацювання і засвоєння членами педколективу нормативних документів і розробити відповідно до них документи , що регламентують роботу    гімназії :        
6. Режим роботи  гімназії серпень Вдовенко  Ю.В.   Режим  роботи  
7. Розклад уроків серпень Грищенко  С.В.

Бляхарська  З.В.

  Розклад  уроків  
8. Плани роботи методичних об”єднань серпень Керівники  методичних  обєднань План  роботи  
9. Календарно-тематичне планування на 1 та 2 семестри Вересень

січень

Грищенко  С.В.

Бляхарська  З.В

Вернигора  Н.А.

   
10. Плани виховної роботи вересень Бабич  Т.М.    
11. Плани роботи факультативів, гуртків, об”єднань вересень Бабич  Т.М.    
12. План роботи з цивільної оборони вересень Грищенко  С.В. Наказ  
13. План роботи з атестації працівників вересень Вдовенко  Ю.В. Наказ  
14. План підготовки до організованого завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації квітень Грищенко  С.В. Наказ  
15. План роботи психологічної служби вересень Кухар   І.М.    
16. План роботи шкільної бібліотеки(обговорити та затвердити на педагогічній раді) серпень Вітебська  Л.Я. Вітебська  Л.Я.  
17. Поновити банк даних про учнів, що потребують особливого контролю та допомоги з боку педагогічного колективу, залучити їх до позакласної та позашкільної виховної роботи вересень   Бабич  Т.М. Інформація  
18. Поновити відомості та списки учнів на безкоштовне харчування  та матеріальну допомогу. Вересень

січень

Бабич  Т.М.

Бляхарська  З.В

 

Інформація  
19. Поновити базу даних учнів на 2019 – 2020 навчальний рік “Творча обдарованість” жовтень Кухар  І.М.. Списки  
20. Скласти графік чергування вчителів і учнів по гімназії. вересень Бабич  Т.М.

 

графік  
21.   Перевірити  стан забезпечення учнів гімназії підручниками. вересень Вітебська  Л.Я. Інформація  
22. Враховуючи  запити  батьків  та  представлені  медичні  довідки  організувати  індивідуальне  навчання  учнів. вересень Грищенко  С.В.

Бляхарська  З.В

Вернигора  Н.А.

наказ  
23. Проведення самоаналізу з організації харчування в гімназії за І семестр грудень Бабич  Т.М.

Бляхарська  З.В

 

Нарада  при  директору  
24. Продовжити практику загальношкільного обліку відвідування учнями гімназії з метою своєчасного вжиття заходів щодо запобігання необгрунтованих пропусків занять та спізнень вересень Бабич  Т.М.

Класні  керівники

  Журнал  обліку  
25. Залучити учнів, які перебувають на контролі  гімназії, до  відвідування ГПД, гуртків , секцій та інших учнівських формувань вересень Бабич  Т.М.

 

Інформація  
26. Узагальнити  дані  про працевлаштування, навчання в різних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти випускників    9 – х    та 11-х класів вересень Бабич  Т.М.

 

Інформація  
27. Розподілити класні кімнати, навчальні кабінети на  навчальний рік вересень Вдовенко  Ю.В Наказ  
28. Організувати психологічний супровід учнів 1-х класу у період первинної адаптації до школи. вересень

січень

Кухар  І.М. інформація  
29. Провести  тарифікацію  педагогічних  працівників гімназії, оформити наказом “Про розподіл педагогічного навантаження на 2019 – 2020 н.р.” вересень Вдовенко  Ю.В.

 

наказ  
30. Внести зміни до трудових книжок працівників гімназії згідно з останніми призначеннями вересень Вдовенко  Ю.В.

 

   
  Взяти  на  контроль  та  узагальнити  наступні  питання  освітнього  процесу:        
31. Про результативність методичної роботи, стан реалізації проблемної теми гімназії, поповнення бази даних методичних карток вчителів. травень Грищенко С.В. протокол  
32 Про результати огляду-конкурсу навчальних кабінетів серпень БабичТ.М.

Грищенко   С.В.

інформація  
33. Про підготовку до літнього оздоровчого періоду травень БабичТ.М. звіт  
34. Про хід підготовки до проведення ДПА квітень Грищенко С.В. протокол  
35. Звіт керівників МО за підсумками роботи в навчальному році, планування роботи гімназії  та підготовки до серпневої педагогічної ради: травень керівники МО звіти  
36. Про планування роботи на 2019-2020  навчальний рік  червень Грищенко С.В. протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Робота   із  забезпечення  професійних  знань  і  вмінь  учителів  гімназії. Інноваційна  та  науково – методична  діяльність

Мета:

 

 • Високопрофесійне кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу.
 • Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.
 • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
 • Впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.
 • Активізація науково-методичної роботи педагогічних працівників.
зміст роботи термін відповідальний узагаль

нення

відмітка  про  виконання  
  Педагогічна рада №1          
1 Про підсумки роботи педколективу з  Коростишівської  гуманітарної  гімназії  №5  ім.  Т.Г. Шевченка  за 2018/2019 навчальний рік та завдання на 2019/2020 навчальний рік серпень Вдовенко  Ю.В. протокол    
2 Обговорення та затвердження плану роботи гімназії  на 2019/2020навчальний рік   Грищенко  С.В. доповідь    
3 Обговорення та затвердження плану роботи шкільної бібліотеки   Вітебська  Л.Я. доповідь    
4   Психологічні  фактори   готовності  дитини  до  навчання  в  школі (адаптація  і  дезадаптація).  Інклюзивне  навчання.   Кухар  І.М. доповідь    
5  Про  завдання  педагогічного  колективу  на п’ятому  етапі роботи « Визначення  шляхів  модернізації  освітнього  процесу  з  метою  формування  конкурентоспроможної  особистості  з  урахуванням  потенціалу  педагогічного  колективу»

 

  Грищенко  С.В. доповідь    
  Педагогічна  рада № 2     протокол    
1 Модернізація  освітнього   процесу  як  запорука  формування  та  розвитку   конкурентоспроможної  особистості .   Бабич  Т.М. доповідь    
2    Впровадження  інноваційних  технологій  ,проблемно –діалогічних   підходів,  активних  форм  і  методів  виховання.   Грищенко  С.В. доповідь    
3. Перевірка    виконання  рішення  педагогічної  ради    № 4  від  12  січня   від   2019 року     доповідь    
  Педагогічна рада № 3     протокол    
1 Інклюзивне навчання – рівний  доступ до якісної освіти. січень  

Бляхарська З.В.

 

доповідь    
2 Підсумки навчально – виховної роботи за І семестр 2018-2019 н.р.  Претенденти  на  медалі.   Вдовенко Ю.В. доповідь    
  3 Перевірка    виконання  рішення  педагогічної  ради    № 6  від  25березня    від   2019  року   Грищенко  С.В. рішення    
  Педагогічна рада  № 4     протокол    
1    Інтерактивне навчання   як один із основних шляхів розвитку комунікативної активності та креативного мислення  на уроках іноземної мови.   Вернигора Н. А. доповідь    
2 Правовиховна робота – запорука успішного навчання та виховання учнів   Бабич Т. М. доповідь    
3  

 

    рішення    
  Педагогічна рада № 5          
1 Про  виконання  навчальних  програм  та  підсумки  навчальних  досягнень  учнів  за  наслідками  контрольних  робіт  та  ДПА в  4 ,  9  класах травень Вдовенко Ю.В.      
2 Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-8,10 класів   Грищенко  С.В.      
  Педагогічна рада № 6     протокол    
1 Про перевід учнів 1-4-х, 5-8-х класів травень Вдовенко Ю.В.      
             
  Педагогічна рада № 7     протокол    
1 Про випуск із  гімназії  і нагородження учнів 11-х класів червень Вдовенко Ю.В      
             
 

 

Педагогічна рада№  8.

 

    протокол    
1 Про випуск  із  гімназії   та  нагородження учнів 9 -х класів червень Вдовенко Ю.В      
             
  Провести наради при директору: кожного  вівторка директор

заступники

     
1 1.      Якість підготовки до початку нового навчального року.

2.      Про проходження медичного огляду працівниками гімназії.

3.      Забезпеченість учнів підручниками.

4.     Організація та дотримання  в навчальному закладі техніки безпеки, охорони праці.

 

серпень Вдовенко  Ю.В.

 

медпрацівник

 

Вітебська  Л.Я.

 

Вдовенко  Ю.В.

протокол    
2 1. Затвердження календарно-тематичних   та  виховних планів. Особливості планування в   11 класі відповідно   до  Державного  стандарту  загальної  середньої  освіти.

2.  Про  дотримання єдиних  вимог  до ведення   класних  журналів

 3.Соціальний паспорт гімназії. Організація  харчування  учнів  пільгових  категорій.

4. Працевлаштування випускників  гімназії.

 

вересень заступники

 

 

 

заступники

 

соціальний  педагог

Бабич  Т.М.

протокол    
3 1. Участь учнів у предметних олімпіадах різного рівня та підготовка робіт на МАН.

2.   Про  організацію   атестації педагогічних кадрів.

3.Профорієнтаційна робота в гімназії та зв’язок з центром зайнятості.

жовтень Грищенко  С.В.

 

Вдовенко  Ю.В.

 

Бабич  Т.М.

протокол    
4. 1.      Якість проведення  індивідуального навчання.

 2. Мета, зміст і основні напрямки самоосвітньої роботи  вчителів  з реалізації науково-методичної проблеми.

 3. .Про роботу педколективу з дітьми  з соціально- незахищених категорій.

листопад Вдовенко  Ю.В.

заступники

 

 

соціальний  педагог

протокол  
5 1.  Профілактика шкідливих звичок і запобігання правопорушень.

2.Стан використання комп’ютерної техніки та ТЗН у навчально – виховному процесі.

3.  Аналіз  харчування  учнів  пільгових  категорій

 

грудень Бабич  Т.М.

 

Грищенко  С.В.

 

соціальний  педагог

протокол    
6 1. Стан реалізації управлінських рішень, наказів директора.

2. Підсумки навчання за Iсеместр 2019 – 2020 н. р.

 

 

3. Стан дотримання санітарно –гігієнічних умов.

 

січень Вдовенко  Ю.В

 

Грищенко С.В.

Бляхарська  З.В. Вернигора  Н.А.

медпрацівник

протокол    
7 1. Підсумки участі у предметних олімпіадах , МАН.

2.   Стан  відвідування  учнями  гімназії.

3.  Звіт  про  роботу  органів  учнівського  самоврядування .

 

лютий Грищенко  С.В.

Бабич  Т.М.

Кузьменко  Л.М.

протокол    
8 1.Організація повторення програмового матеріалу та підготовка до ДПА і ЗНО.

2. Робота класних керівників по запобіганню дитячого травматизму.

3. Опрацювання інструкції про переведення та випуск учнів.

4.Про роботу класних керівників з учнівськими щоденниками

березень Грищенко  С.В.

 

Бабич  Т.М.

 

Вдовенко  Ю.В.

 

Бабич  Т.М.

протокол    
9 1.Про організоване закінчення навчального року.

2. Стан  виконання навчальних програм.

3. Підготовка до літньої оздоровчої кампанії .

4.Про результати   атестації вчителів у 2019 – 2020 навчальному  році

квітень Вдовенко  Ю.В

Грищенко С.В.

Бабич  Т.М.

Вдовенко  Ю.В.

 

протокол    
10 1. Про виконання раніше виданих наказів по гімназії.

2. Проведення свята останнього дзвоника.

3. Надання щорічної відпустки працівникам

Про результативність курсової перепідготовки вчителів у 2019 – 2020  навчальному  році

травень Вдовенко  Ю.В

Бабич  Т.М.

Вдовенко  Ю.В

 

 

протокол

   
   

 

Проблемна тема  гімназії: « Формування   конкурентноспроможної  особистості  шляхом  впровадження  інноваційних  навчально – виховних  технологій»

         
1. З метою реалізації  завдань на V етапі роботи над проблемною темою:

Ø  Вивчити досвід роботи вчителів  над проблемною темою, визначити  вплив використовуваних  інновацій на її результативність.

 

Ø  Виробити практичні рекомендацій щодо   ефективного впровадження в роботу технологій  формування конкурентноспроможної особистості.

 

Ø  Провести творчі звіти  роботи МО   гімназії  над проблемною темою.

 

Ø  Підготувати творчі роботи вчителів  до публікації в періодичних педагогічних виданнях.

 

Ø  Випустити методичний збірник «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадженя інноваційних навчально-виховних технологій.»

 

Ø  Розмістити матеріали роботи над проблемною темою на сайті гімназії.

 

Ø  Провести підсумкову конференцію «Взаємодія навчальних та виховних аспектів діяльності педагогічного коллективу у формуванні  конкурентноспроможної особистості»

 

 

 

жовтень- березень

 

 

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

 

 

протягом року

 

 

 

травень

 

 

 

 

2019/2020 н.р.

 

 

 

 

квітень

 

 

 

адміністрація, творча група

 

 

творча група

 

 

 

 

голови м/о

 

 

 

педколектив

 

 

 

 

творча група

 

 

 

 

педколектив

 

 

 

 

 

творча група

     
2. Провести практичний семінар: «Досвід і проблеми формування життєвих компетентностей школярів»

 

листопад заступники      
3 Винести на розгляд оперативних нарад наступні питання:

Ø   Першочергові завдання роботи педагогічного колективу на ІV етапі реалізації проблемної теми.

Ø  Дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності педагога.

Ø  Методика визначення рівня сформованості конкурентоспроможної особистості.

 

 

вересень

 

 

грудень

 

березень

 

 

заступники

 

 

заступники

 

психолог

 

 

 

 

матеріали

   
  Діяльність навчального закладу спрямувати на реалізацію основних положень Концепції Нової української школи. З цією метою:

Ø  Вести просвітницьку роботу з педагогами щодо нормативно-правового забезпечення запровадження Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти; ознайомлювати з науково-методичною,  навчальною літературою, інтернет-ресурсами організації освітнього процесу Нової української школи.

Ø  Забезпечити обов’язкове підвищення кваліфікації за очно-заочною формою учителям , які навчатимуть учнів  перших класів у 2019/2020 і 2020/2021 навчальних роках.

Ø  Спланувати заходи щодо ґрунтовного  опрацювання нового Державного стандарту початкової загальної освіти  та нових освітніх програм.

Ø  З метою  забезпечення  необхідних умов, засобів і технологій для навчання учнів і роботи педагогів спрямувати  зусилля педагогічного колективу на  створення сучасного освітнього простору  Нової української школи згідно Методичних рекомендацій МОН України.

Ø  Здійснювати підготовку та розміщення на сайті закладу інформаційно-методичних матеріалів по  висвітленню питань щодо особливостей організації освітнього процесу в початковій школі в умовах  впровадження Концепції  «Нова  українська школа»

Ø  Здійснювати модернізацію освітнього процесу у початкових класах засобами новітніх технологій, на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу, досягнень психолого-педагогічної науки.

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

серпень- вересень

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступники

 

 

 

 

адміністрація

 

 

 

 

Бляхарська З.В.

 

 

 

 

 

адміністрація

 

 

 

 

 

заступники

 

 

 

 

 

педколектив

     
2 Організувати роботу методичної ради – колегіального органу, що забезпечує керівництво процесом підвищення майстерності педагогів   Грищенко  С.В. план    
3 Проводити  методичні  об′єднання  відповідно  до  планів протягом  року   керівники  м/о плани

м/о

   
    Методична  робота  з  кадрами:

 

         
      4 Психологічні фактори готовності дитини до школи       (адаптація та дезадаптація). вересень психолог      
     5 Розвиток емоційно-особистісної сфери школярів засобами психотерапії. листопад психолог, соціальний педагог      
       6 Використання арт-терапевтичних методів роботи з учнями щодо девіантної поведінки лютий   психолог      
   

Атестація  вчителів:

         
  10 Прийняти заяви від вчителів на участь в позачерговій атестації, затвердити списки  атестації жовтень   Вдовенко  Ю.В.      
11 Проатестувати  в 2019-2020н.р.:

Осауленко  К.М.

Віскушенко  І.В

Задорожню  Н.Д.

Грабовську  Н.Й.

Скачко  С.В.

Осипчук  Н.С.

Ломакову  О.В.

Потапенко  В.М.

 

Проходження  курсової  передпідготовки  вчителями:

Вдовенко  Ю.В.

Бабич  Т.М.

Тишкевич  С.І.

Кухар І. М

Мельниченко  Є.І.

Лукаржевська  С.В.

Вернигора  Н.А.

Матюшенко  О.А.

Бубон  О.В.

Андрущенко  Л.А.

Ковальчук  Т.В.

Котенко  Ж.П.

Васильчук  Н.В.

Денисовець  Н.А.

Кошмак  О.О.

Грабовська  В.А.

 

   

Грищенко  С.В.

Бляхарська  З.В.

Бляхарська  З.В.

Вдовенко  Ю.В.

Вдовенко  Ю.В.

Вдовенко  Ю.В.

Вернигора Н. А.

Вернигора Н. А.

 

 

 

 

характе-ристики

 

атеста-ційні  листи

   
      12 Організувати в 2019 – 2020 н.р. атестацію вчителів березень Вдовенко  Ю.В.

Грищенко  С.В.

     
13 На основі даних діагностики аналізу роботи вчителів у попередньому році спланувати та організувати методичну роботу з педагогами за групами: молоді вчителі; вчителі  І  та  ІІ  кваліфікаційної                 категорії; вчителі-методисти; серпень Грищенко  С.В.      
14 Затвердити голів м/о гімназії :

–          учителів природничого  циклу – Осауленко  К.М.

–          учителів  математики,

інформатики, фізики  –  Мельниченко  Є.І.

–          учителів  української

мови  і  літератури –      Грабовська  Н.Й..

–    учителів  початкових  класів –  Яцкевич О.І.

–    учителів  гуманітарного  циклу – Давидюк  О.С.

–    динамічна  група –  Подпольна  Л.П.

–    класних  керівників – Мартинюк  І.В.

–   іноземних мов  –  Руда  О.Ф.

вересень  

Грищенко  С.В.

 

наказ

   
15 Панорама відкритих уроків з використанням інновацій, експериментальної та дослідницької діяльності , підпорядкованої реалізації проблемної теми.

 

березень вчителі, які атестуються  

виступи

презента-ції

   
16 Поповнити матеріальну базу методкабінету на 2019 -2020  н.р.: підписка:”Все для вчителя”; “Освіта України”; “Завуч”;” Директор”; “Початкова освіта”; “Інформаційний збірник наказів Міністерства освіти і науки України” протягом  року заступники      
17 Систематично проводити методичні оперативки з вивчення методичних листів, новинок методики і психології, випускати методичні бюлетені протягом  року заступники      
18 Налагодження співпраці з Житомирським педуніверситетом з метою забезпечення участі вчителів гімназії у науково-практичних конференціях.

 

протягом  року заступники план    
19 Провести методичну виставку, конкурс на кращий поурочний план, мультимедійну презентацію, наочність, роздатковий методичний матеріал.

 

 

березень  

голови м/о

інформація    
20 Провести творчі звіти МО гімназії 1 раз на семестр   МР    
21 Підготувати методичні бюлетні з досвіду роботи над проблемною темою. 2 рази на рік        
22 Провести проміжне психолого-педагогічне діагностування: виявлення тенденцій у роботі над проблемною темою, корекція шляхів подальшої її реалізації квітень  

 

заступники

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Організація роботи по розвитку здібностей і талантів учнів

 

 Мета:

 • Забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів.
 • Сприяти формуванню їх наукового світогляду.
 • Поглиблювати знання з профільних предметів та підвищувати інтерес до інших предметів, передбачених навчальним планом школи.
 • Забезпечувати наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, нахилів, інтересів та потреб кожного учня.
 • Сприяти модернізація методів, засобів навчання, знаходженню нових дидактичних технологій, спрямованих на активізацію пізнавально-творчих здібностей  школярів.
 • Стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність учня.

 

зміст роботи термін відповідальний Відмітка  про  виконання
  З метою розширення та поглиблення знань учнів у позаурочній та позакласній роботі передбачити такі заходи:      
1. Провести внутрішкільний конкурс “Учень року” в номінаціях: “Прометей науки”, “Вдалий старт”, “Творчий злет”, “Надія майбутнього” грудень Бабич  Т.М.  
2. Продовжити практику комплектування і роботи класів профільного навчання   Вдовенко  Ю.В.  
3. Семінар « Психолого – педагогічний  супровід  обдарованого  учня.»   Психолог  
  Провести предметні   місячники декади , тижні:      
4.   Фізичної  культури  та  спорту,  туристсько – краєзнавчої  роботи  та  безпеки  дорожнього  руху «На  вас  чекає  світ  шкільний» Вересень Бабич  Т.М.  
5. Місячник  партнерства  сімї  та  школи  

Жовтень

Бабич  Т.М.  
6. Місячник  морально – правового  виховання Листопад Бабич  Т.М.  
7. Місячник  національно – патріотичного  виховання  «  Ми   – юний  цвіт  нової  України.  У  наші  очі  дивиться  народ Грудень

 

Бабич  Т.М.  
8. Місячник  превентивного  виховання  «  Я  і  моє  здоров’я» Січень Бабич  Т.М.  
9. Тиждень  іноземних  мов Жовтень Вернигора  Н.А.  
10. Місячник  трудового  виховання « Праця –  джерело   життя  і  головна  його  прикраса» березень Бабич  Т.М.  
11. Місячник  екологічного  виховання «  Хто  природи  не  тривожить,  тому  вона  допоможе» квітень  Грищенко  С.В  
12. Місячник  родинно – патріотичного  виховання»  Твори  добро,  бо  ти – людина» травень Бабич  Т.М.  
13. Забезпечити участь учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах  різного  рівня Жовтень- січень Грищенко  С.В  
14. Продовжити роботу наукового товариства “Еврика” по підготовці учнів до участі в конкурсах МАН Протягом  року Грищенко  С.В  
15. Підготувати учнів до участі у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика  та  Т.Г.Шевченка листопад Грищенко  С.В

Бляхарська  З.В.

 
16. Підготувати учнів до участі у конкурсах згідно з планом відділу освіти (по всіх напрямках)

 

 протягом року   Бабич  Т.М.  
17. Проведення урочистого відкриття предметних олімпіад.

 

жовтень   Грищенко  С.В.  
18. Проведення гімназійних предметних олімпіад та забезпечення участі переможців цих олімпіад у районному етапі.

 

жовтень Грищенко  С.В.  
19. Залучення учнів до участі в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт у рамках Малої академії наук України

 

Листопад – січень Грищенко  С.В.  
20. День відкритих дверей  для  батьків. Виставка творчих робіт учнів гімназії, концерт

 

травень

грудень

  Бабич  Т.М.

Бляхарська  З.В.

 
21. Організувати роботу гуртків та факультативів вересень Бабич  Т.М.

Грищенко  С.В

 
22. Здійснювати  контроль за випуском  газет  «Гімназія  +», „Феміда”,

 

Впро

довж  року

 

Андрущенко  Л.А.

 
23. Участь у районному конкурсі агіт- бригад :   «  За  здоровий  спосіб   життя»,   «  Юних   пожежників»  та  екологічній За  графіком   Бабич  Т.М.  
24. Творчі звіти шкільних гуртків травень Бабич  Т.М.  
25. Провести бібліотечно-бібліографічні уроки з учнями 1-11-х класів за окремим графіком Протягом  року Вітебська  Л.Я.  
26. Організувати роботу клубу старшокласників “Феміда” вересень  Зорнік  Т.Є.  
27. Забезпечити участь учнів 2-11-х класів  гімназії  у Міжнародних  конкурсах  “Кенгуру – 2018”,  “Левеня”,  «  Соняшник», «  Грінвіч», «Орлятко»,« Геліантус», «  Колосок» Протягом  року Керівники  метод  обєднань  

 

 

V. Заходи по санітарно-гігієнічному вихованню і фізичному розвитку учнів

 

Мета:

 

 • Забезпечення здорових і безпечних умов праці працівників школи.
 • Забезпечення належного технічного обладнання всіх робочих місць.
 • Неухильне дотримання та виконання Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальних закладах.
 • Дотримання вимог техніки безпеки.
 • Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчально-виховного процесу.

 

            № Заходи Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
Організаційні заходи
1 Провести перевірку санітарного стану гімназії  перед початком навчального року (як працює вентиляція, опалення, яке освітлення, наявність обладнання в фізкультурному залі, їдальні, відповідність меблів вікові учні) та визначити готовність гімназії до початку занять. При необхідності скласти акт про виявлені недоліки і подати його адміністрації   гімназії. червень-серпень директор,

медсестра,

працівники

СЕС

 
2 Підготувати медичний кабінет, забезпечити його необхідним обладнанням. червень-липень директор,

медсестра,

 

 
3 Перевірити медичну документацію, при необхідності завести нову. серпень медсестра  
4 Підготувати або доповнити папку методичних рекомендацій, наказів, інструкцій по організації медичного обслуговування школярів серпень медсестра,

 

 
5 Підготувати матеріали з сан освітньої роботи:

а) зразки лекцій;

б) зразки бесід;

в)  зразки диктантів;

г)  санбюлетні

серпень медсестра  
6 Скласти план роботи на місяць щомісячно медсестра  
  Лікувально –  профілактичні заходи
1 Взяти участь в організації та проведенні медичних оглядів. вересень-грудень зав. пед. відділенням, медсестра, класні керівники  
  а) графік оглядів доводити  адміністрації   гімназії ; вересень медсестра   гімназії  
  б) перевірити розподіл школярів по групах для занять з фізичних виховань; вересень -“-  
  в) провести долікарський огляд школярів :

1. антропометрія;

2. вимірювання АТ

вересень Медсестра

школи

 
  г) провести комплексну оцінку стану здоров’я школярів:

а) визначити групу здоров’я;

б) групу фізвиховання;

в) заповнити листки здоров’я, призначити лікувально – оздоровчі заходи

листопад – грудень медсестра, лікар  
2 Провести аналіз результатів комплексного огляду, довести його до відома вчителів, батьків грудень медсестра  
3 Проводити профілактику травматизму серед школярів: особливо в передканікулярний період протягом року м/с, вчителі  
4 Контролювати дієтичне харчування для дітей з захворюваннями КШТ

 

протягом року м/с, директор  
5 Проводити амбулаторний прийом в гімназії протягом року м/с  
6 Здійснювати контроль за фізичним вихованням учнів, відвідувати заняття з фіз. виховання та спортивних секцій      
Санітарно – протиепідемічні заходи
1 Скласти план профілактичних щеплень на рік грудень – січень -“-  
2 Забезпечити огляд лікаря перед проф. щепленням протягом року -“-  
3 Провести обстеження учнів 1 –4 класів на гельмінти та при потребі провести дегельмінтизацію   1р /рік -“-  
4 Проводити контроль за санітарно – гігієнічними умовами навчання та виховання учнів:

Перевіряти:

а)санітарний стан приміщень;

б)освітлення;

в) температурний режим;

г) відповідність парт вікові;

д) приділяти особливу увагу створенню режиму в групах продовженого дня

щоденно м/с  
5 Здійснювати щоденний  контроль за:

а) санітарним станом їдальні;

б) миття посуду;

в)приготуванням їжі;

г) термінами реалізації продуктів

щоденно м/с  
6 Проводити огляд персоналу харчоблоку на наявність гноячкових захворювань щоденно м/с  
7 Організовувати облік та ізоляцію учнів, які захворіли на інфекційні захворювання,  проводити огляд контактних протягом року м/с  
8 Здійснювати контроль за вчасним проходженням персоналом школи медичних оглядів, флюорографії протягом року м/с, директор школи  
  Санітарно – освітні заходи
1 Скласти план санітарно – освітньої роботи на місяць, забезпечити його виконання

 

щомісячно м/с  
2 Проводити лекції, бесіди для школярів за планом 2, 4 лекції в семестр м/с  
3 Взяти участь в оформленні санбюлетня,  при необхідності випускати блискавки протягом року м/с, редколегія  
4 Організувати роботу санітарним активом  гімназії протягом року м/с, редколегія  
5 Сумісно з адміністрацією гімназії проводити роботу з батьками учнів на батьківських зборах та заняттях лекторію протягом року м/с, лікар, адміністрація школи  
6 Проводити заняття та бесіди з технічним персоналом на теми:

 1. Поняття про особисту гігієну;
 2. Значення санітарного порядку в санвузлах і правильне прибирання класів, коридорів, спортзалів.
 3. Дезрежим. Використання дезрозчинів і зберігання.
 4. Прибиральний інвентар, маркірування та зберігання.
 5. Значення дезрежиму при інфекційних хворобах.
 6. Значення медичних оглядів.
протягом року м/с,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Охорона  дитинства

 

Мета:

 • Ознайомити учнів із їх правами та обов”язками.
 • Підтримувати на необхідному рівні стан здоров”я дітей.
 • Створювати умови для самореалізації дітей.
 • Відстоювати інтереси дітей після розлучення батьків.
 • Охороняти права дітей.
 • Попереджувати насильство в сім”ї.
 • Ознайомити з пільгами,передбаченими законом для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

 

 

                 Заходи Клас  Дата Відповідальний
 1 Створити банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, кризових та функціонально-неспроможних сімей. Згідно ініціатив Президента України керуватися чотирма основними напрямками: кожній дитині всебічний розвиток; підвищення якості життя дітей; сімейний затишок-кожній дитині; створення «гарячої телефонної лінії»з питань захисту сімей з дітьми.   До 10.09 Класні керівники, заступник директора з ВР

соціальний  педагог

  2 Призначити громадського інспектора з охорони дитинства.   вересень Директор
  3 Забезпечити дітей-сиріт  єдиними квитками. Оформити журнал видачі єдиних квитків. 1-11 вересень Заступник директора з ВР
 4 Залучити дітей вищеназваних категорій до роботи в гуртках. 1-11 протягом навч. року Класні керівники, керівники гуртків
 5 Забезпечити умови для проведення медогляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 1-11 жовтень-листопад

 

Адміністрація
 6 Сприяти оздоровленню дітей. 1-11 протягом навч. року Адміністрація
 7 Забезпечити учнів пільгових категорій безкоштовним харчуванням 1-11 протягом навч. року Адміністрація
  8 Забезпечити виплату коштів на шкільну і спортивну форму дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування. 1-11 за умови наявності коштів Адміністрація

гмназії

  9 Провести конкурс дитячого малюнка “Цей світ створений для мене!”.  4 – 5 жовтень Педагог-організатор
 10 Провести анкету-сповідь “Чого я прагну”.  9-й жовтень Класний керівник
 11 Провести тренінг з питання підготовки до життєво важливих ситуацій “Шлях до себе. Який він?”. 10-11 жовтень Класні керівники
 12 Проводити психологічні тренінги з дітьми, батьки яких, ухиляються від виховання дітей.   протягом року Психолог
 13 Провести місячник з охорони дитинства (за окремим планом) та благодійні акції 1-11 жовтень Заступник директора з ВР, педагог- організатор, класні керівники
 14 Забезпечити участь дітей пільгових категорій  у проведенні масових заходів шкільного та районного масштабу 1-11 жовтень соціальний  педагог
15 Порушити клопотання перед піклувальною радою гімназії про виділення матеріальної допомоги сім’ям дітей, що перебувають у кризі. 1-11 березень Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Заходи  з  педагогізації    батьків

 

 Мета:

 • Підвищити рівень педагогічної культури батьків.
 • Пропагувати педагогічні та психологічні знання серед батьків.
 • Визначити роль і значення батьківського виховання у формуванні особистості дитини.
 • Максимально зблизити сім’ю та гімназію на основі  партнерства, співробітництва, взаємо спілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги.
 • Активізувати роботу  з  підвищення  психолого – педагогічної  культури  батьків

 

зміст роботи термін відповідальний узагальнення Відмітка  про  виконання
Провести консультації для батьків першокласників серпень класні керівники аналіз  
Організувати педагогічний всеобуч батьків з метою координації виховних дій сім”ї протягом  року класні керівники    
Анкетування батьків першокласників з метою виявлення особливостей та характеру протікання процесу первинної адаптації учнів 1-х класів у школі вересень психолог аналіз  
  Батьківські  збори  батьків  першокласників ”  Проблеми  адаптації  першокласників»

«Гаджети  у житті  родини  та  першокласника”

вересень   Кухар  І.М. протоколи  
Провести класні батьківські збори учнів п”ятих класів “Адаптація учнів до нових умов навчання” вересень кл.керівник інформація  
Індивідуальні консультації для батьків з питань навчання та виховання учнів 1-11-х класів протягом  року класні керівники протокол  
Провести батьківські збори в 1-11-х класах “Методи  виховання  в  сімї .  Роль  сімейних  традицій  у  вихованні  дітей»” жовтень кл. керівники протоколи  
Проведення батьківської конференції: «Любов  до  дітей  як  засіб  виховання» грудень.

 

Бабич  Т.М. протокол  
Провести батьківські збори “Про свідому дисципліну учнів” березень

 

кл.кер.  5 – 7 класи інформація  
Батьківські збори “Попередження шкідливих звичок у дітей та виховання прагнення до здорового способу життя” березень

 

кл.кер  8 – 11  класи протокол  
Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до шкільного навчання травень Кухар  І.М. консульт.  
Винести на розгляд ради гімназії   та  піклувальної  ради питання про родинне виховання учнівської молоді

 

березень директор співбесіди  
Чотири рази на рік проводити класні батьківські збори. протягом

навч .року

класні керівники протоколи  
Урізноманітнювати форми роботи з батьками: індивідуальні консультації, конференції, педагогічні дискусії, рольові ігри, відвідування на дому, практикуми, дні відкритих дверей. протягом навчального року класні керівники    
Провести    родинні  свята  та  свято  матері травень Класні керівники

класоводи

   
Залучати батьків до організації екскурсій, конкурсів, свят, днів здоров’я. Протягом

навч. року

Класні керівники

 

 

   
Залучати батьків до оформлення кабінетів, благоустрою шкільного подвір’я. Протягом навч.року Адміністрація    
Створити куточок для батьків «Для Вас батьки» Жовтень Заступник з ВР    

 

 

 VІІІ.Діагностико – аналітична   діяльність.

Координація  внутрішкільного  контролю

 

Мета.

 

 • Вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в гімназії
 • Моніторинг освітньої діяльності.
 • На основі отриманих, в ході моніторингу, даних планування заходів направлених на підвищення якості навчально-виховного процесу.
 • Залучення всіх членів педагогічного колективу до підготовки, прийняття і здійснення управлінських рішень.
 • Використання демократичних форм контролю: самоконтроль, взаємоконтроль, колективний контроль.
 • Підвищення професійного і творчого рівнів вчителів, стимулювання їх до інтелектуального і духовного розвитку

 

зміст роботи термін відповідаль-ний узагальнення відмітка  про  виконання
Проаналізувати  рівень  підготовки  та   проведення  Першого уроку в 2019 –2020 навчальному році за запропонованою темою МОН України вересень   Бабич  Т,М. інформація  
Провести загальний оглядовий контроль з метою перевірки організації початку нового навчального року вересень  Вдовенко  Ю.В. інформація  
Перевірити дотримання вчителями в календарних планах методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних  дисциплін у 2019 -2020 н .р вересень   заступники інформація  
Провести інструктажі та перевірку оформлення класних журналів, журналів факультативних та індивідуальних занять, журналів обліку індивідуального навчання хворих учнів, журналів обліку гурткової роботи вересень  Грищенко  С.В.

Бляхарська  З.В.

Бабич  Т.М..

інформація  
Перевірити організацію гарячого харчування в шкільній їдальні вересень  Вдовенко  Ю.В. інформація  
Перевірити проходження медичного огляду працівниками школи вересень медсестра інформація  
Перевірити організацію роботи   індивідуального  навчання вересень. Грищенко  С.В.

Бляхарська  З.В.

 

інформація  
Перевірити запис учнів в гуртки та секції в гімназії та в позашкільних закладах вересень. Бабич  Т.М інформація  
Перевірити об’єктивність статистичних даних до звітів ЗНЗ – 1 та РВК – 3, РВК для подання до  відділу   освіти вересень Вдовенко  Ю.В. звіт  
Провести класноузагальнюючий контроль в 5-х класах з метою вивчення стану адаптації учнів 5-х класів до нових умов навчання. вересень   Кухар  І.М.    
Перевірити стан ведення особових справ учнів вересень Вдовенко  Ю.В.    
Перевірити організацію чергування вчителів   гімназії вересень. Бабич  Т.М. інформація  
Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процесу вересень  Вдовенко  Ю.В. акт  
На початок навчального року видати накази:

–          про розподіл обов’язків між адміністрацією  гімназії;

–          про призначення відповідальних у новому навчальному році за охорону праці, пожежну безпеку, за електрогосподарство;

–          про організацію роботи гімназії в новому навчальному році;

–          про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

–          про призначення громадського інспектора з охорони дитинства;

–          про призначення класних керівників, класоводів, завідуючих кабінетами, майстернями, керівників гуртків;

–          про створення ради з профілактики правопорушень серед учнів;

–          про розподіл педагогічного навантаження на навчальний рік;

–          про організацію вивчення предмета “Захист Вітчизни”;

–          про створення комісії для розслідування нещасних випадків;

–          про зарахування учнів до 1-го, 10-го класів, а також тих, що прибули за літній період, та відрахування тих, що вибули протягом літа;

–          про створення шкільної атестаційної комісії;

–          про підсумки методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік та завдання на 2019/2020 навчальний рік;

–          про підсумки проведення медичного огляду учнів;

–          про  організацію  роботи класних  керівників.

 

 

   вересень

 

вересень

 

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

 

Вдовенко  Ю.В.

 

Вдовенко  Ю.В.

 

 

Вдовенко  Ю.В.

 

Вдовенко  Ю.В.

 

Вдовенко  Ю.В

 

Вдовенко  Ю.В

 

Вдовенко  Ю.В

 

 

Вдовенко  Ю.В

 

Вдовенко  Ю.В.

 

Вдовенко  Ю.В

 

Вдовенко  Ю.В

 

Вдовенко  Ю.В

 

Грищенко  С.В.

 

Вдовенко  Ю.В

 

Бабич  Т.М.

 

 

наказ

 
 

 

 Вивчити  тематичні  питання:        
         
Провести класноузагальнюючий контроль у 11 -х класах з метою вивчення організації та результативності   освітнього процесу в умовах переходу на новий зміст освіти  відповідно  до  Державних  стандартів  загальної  середньої  освіти грудень

 

  Грищенко С.В. Довідка  
Рівень підготовки до участі в предметних олімпіадах, конкурсах МАН та інших конкурсах грудень

 

Грищенко  С.В. наказ  
Стан ведення шкільної навчально-педагогічної документації грудень

 

Грищенко  С.В наказ  
Про результати семестрових контрольних робіт  за І та ІІ семестри грудень,

червень

Заступники наказ  
Формування навичок письма на уроках іноземної мови листопад Вернигора  Н.А. довідка  
Стан роботи з дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги листопад Бабич  Т.М. довідка  
Про відвідування учнями гімназії, їхньої присутності на 1-х та останніх уроках квітень

 

Бабич  Т.М наказ  
Про роботу органів учнівського самоврядування лютий Бабич  Т.М наказ  
Стан правовиховної роботи за І та ІІ семестри. січень, травень Бабич Т. М. наказ  
 

 

       
Вивчити зв’язок вчителів і класних керівників з батьками учнів через учнівські щоденники  у  6 – 7 класах січень Бабич  Т.М довідка  
Перевірити техніку читання в 2-4 класах грудень Бляхарська  З.В. довідка  
Перевірити техніку читання в 1-4 класах червень Бляхарська  З.В. наказ  
Вивчення  стану  патріотичного  виховання учнів лютий Бабич  Т.М. наказ  
 Узагальнити результати навчальних досягнень з математики та української мови за  І і ІІ семестр грудень

червень

Бляхарська З. В. наказ  
31 Підсумки проведення ДПА у 4-х класах. травень Бляхарська З. В. наказ  
33 Перевірити і узагальнити виконання навчальних планів і програм грудень, травень заступники наказ  
Провести моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками І семестру з використанням комп’ютерних технологій. Січень  червень заступники інформація  
Вивчити та проаналізувати результати навчально-виховної роботи з учнями за 1 семестр грудень заступники Інформ.  
Перевірити організацію та проведення науково-дослідницької роботи з основ наук з учнями гімназії , підвести підсумки роботи товариства   «  Еврика»  за І семестр грудень Грищенко  С.В. наказ  
Узагальнити вибір випускниками 11-х класів предметів ЗНО з метою контролю за рівнем підготовки. лютий Грищенко  С.В. реєстра

ція

 
Перевірити роботу класних керівників та класоводів по організації дозвілля учнів під час зимових канікул січень Бабич  Т.М інформація  
Перевірити стан роботи харчоблоку, організацію гарячого харчування учнів лютий Бабич  Т.М інформація  
Перевірити та погодити календарно-тижневі плани вчителів-предметників та плани виховної роботи класних керівників на ІІ семестр січень заступники інформація  
Перевірити роботу вчителів – предметників з учнями, які за підсумками І семестру мають навчальні досягнення початкового рівня січень Грищенко  С.В. інформація  

 

 

  Вивчення  стану  викладання  предметів        
39 Природознавство Лютий Бляхарська  З.В.    
40 Основи  здоров’я грудень Бляхарська  З.В.    
41 Інформатика  5 – 11  класи лютий Грищенко  С.В. наказ  
42 Образотворче  мистецтво  5 – 6  класи квітень Бабич  Т.М.. наказ  
43 Англійська мова у 2 класі листопад Вернигора  Н.А. наказ  
44 Географія березень Грищенко  С.В. наказ  
45   Технічної  праці січень Бабич  Т.М.    
           
  Вивчити і узагальнити педагогічну діяльність  вчителів, які атестуються на педагогічне звання « учитель-методист»,  «старший  учитель»:        
           
           
48   Осауленко  К.М. «Формування  критичного  мислення   на  уроках  географії»   Листопад – лютий Грищенко  С.В. наказ  
50 Ломакова О. В. «Формування соціокультурної компетентності на уроках німецької мови» листопад – лютий Вернигора  Н.А. наказ  
51 Осипчук  Н.С. «Формування  критичного  мислення  на  уроках  української  мови  та  літератури» березень Вдовенко  Ю.В. наказ  
           
           
    Перевірити  поточні  питання:        
  Перевірити роботу класних керівників по організації дозвілля учнів під час весняних канікул  

березень

Бабич  Т.М. наказ  
52 Перевірити організацію роботи учнів та співпрацю з громадськими   організаціями  та позашкільними установами

 

квітень Бабич  Т.М. довідка  
53 Перевірити і проаналізувати результативність вивчення роботи вчителів, що атестуються, об’єктивність і правильність оформлення атестаційних матеріалів.

 

квітень заступники   довідка  
54 Провести оглядовий контроль з метою перевірки систематизації знань, повторення програмового матеріалу, підготовки до ЗНО і ДПА

 

квітень   Керівники  М.О. протоколи М.О  
55 Перевірити підготовку екзаменаційних матеріалів з предметів, з яких проводитиметься державна підсумкова атестація

 

травень   Грищенко  С.В. інформ.  
56 Підвести підсумки роботи факультативів, гуртків

 

 

квітень   заступники довідка  
57 Перевірити виконання навчальних планів та програм грудень

травень

  заступники наказ  
58 Вивчити та узагальнити результати навчальних досягнень  учнів  за підсумками 2019 -2020 н.р., обговорити на засіданні педагогічної ради  

червень

 

заступники

протокол педради  
59 Провести моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками навчального року червень   заступники інформація  
60 Перевірити якість підготовки додатків до проведення державної підсумкової атестації  

червень

 Грищенко  С.В. протокол м/о,довідка  
61 Перевірка стану підручників, якими користувались учні протягом 2019-2020н.р. червень   Вітебська  Л.Я. довідка  
62 Вивчити результативність методичної роботи та підвищення фахової майстерності вчителів, стан реалізації проблемної теми   гімназії червень Грищенко   С.В. наказ  
63 Перевірити організацію і методику проведення державної підсумкової атестації, рівень навчальних досягнень учнів випускних класів  

червень

Грищенко   С.В. цифрові звіти  
64 Перевірити оформлення протоколів державної підсумкової атестації червень Грищенко   С.В. інформація  
65 Перевірити оформлення класних журналів за підсумками 2019-2020н..р.

 

червень  Грищенко  С.В. інформація  
66 Перевірити записи в особових справах червень  Вдовенко Ю.В. інформація  
67 Про підготовку до підсумкової серпневої наради серпень Вдовенко  Ю.В. інформація  
68 Перевірити якість і об’єктивність заповнення додатків до атестатів про середню освіту та свідоцтв про неповну середню освіту

 

червень   Грищенко С,В. інформація  
69 Перевірити правильність і об’єктивність записів у книгах обліку документів про освіту

 

червень   Грищенко С.В. інформація  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. Організація фінансово-господарської діяльності гімназії та створення матеріально – технічної бази

Мета:

 • Забезпечення належних умов для організації навчально – виховного процесу у гімназії.
 • Оновлення навчально методичного забезпечення навчальних кабінетів.

 

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання  
1. Складання графіку роботи МОП.  серпень   Сингаївський  В.П.    
2 Ознайомлення та проведення інструктажу працівників гімназії з правил техніки безпеки та з правил пожежної безпеки. Зробити відповідні записи в журналі з ТБ. серпень Сингаївський  В.П.    
3 Спільно з профкомом перевірити трудові книжки та особисті справи працівників гімназії , оформити їх згідно з інструкцією. серпень Адміністрація    
4 Комплектування  класних кімнат меблями, обладнаннями, засобами протипожежної безпеки. серпень Сингаївський  В.П.    
5 Здійснення заходів по оформленню і благоустрою гімназії серпень Сингаївський  В.П.    
6 Благоустрій шкільних кімнат, коридорів, підсобних приміщень серпень Сингаївський  В.П.    
8 Здійснення заходів по підготовці роботи  їдальні: огляд та підготовка електротехнічного, холодильного обладнання;  складських та підсобних приміщень; оформлення паспорту шкільної їдальні; встановлення і перевірка роботи обладнання гарячого цеху шкільної їдальні; комплектація штату працівників шкільної їдальні; затвердження режиму роботи шкільної їдальні; затвердження графіку харчування учнів; затвердження меню шкільної їдальні. серпень Сингаївський  В.П.    
9 Забезпечення медичного пункту медикаментами. До 31.08 Бухгалтер    
10   Заміна  труб  системи  водопостачання,  кранів – змішувачів,  умивальників. До 15.08 Сингаївський  В.П.    
11 Забезпечення шкільних майстерень інструментами та матеріалами для проведення навчального процесу. До 31.08 Сингаївський  В.П.    
12 Підготовка навчальних приміщень до нового навчального року. До 10. .08 Сингаївський  В.П.

Зав .кабінетами

   
13 Забезпечення своєчасного надходження підручників та методичної літератури до   гімназійної  бібліотеки. До 31.08 бібліотекар    
 

 

 

Вересень

 
1 Забезпечення гарячим харчуванням учнів  гімназії і ГПД   вересень Вдовенко  Ю.В.

 

 
2 Складання актів допуску до роботи в кабінетах, майстернях, спортзалах.   До 01.09 Сингаївський  В.П.  
3 Організація осінньої роботи на шкільному подвір’ї. До30. 09 Сингаївський  В.П.  
4 Здійснення комплексу заходів по підготовці   гімназії  до роботи в зимових умовах. До 30.09  

Сингаївський  В.П.

 
5 Проведення роботи по звіту використання коштів благодійного фонду  гімназії за минулий навчальний рік та організації благодійних внесків в новому навчальному році. До 20.09  

Голова

піклувальної  ради

 
6 Придбання миючих засобів. До 6.09 Сингаївський  В.П.  
7 Визначити потреби закладу в забезпеченні меблями, інструментами, спортивним обладнанням, наочними посібниками, підручниками, програм забезпеченням. До 10.09 Адміністрація  
8   Здійснення  перевірки  приладів  та  обладнання  котельні.   До

20.  09

Сингаївський  В.П.  

 

Жовтень

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1   Перевірка  котельні  до  роботи    в  осінньо – зимовий  період  05. 10 Сингаївський  В.П.  
1 Перевірка дотримання в   гімназії  повітряного, світлового режиму. 31.10 Котова О.Ю.

 

 
2 Проведення роботи по благоустрою території. До 10.10 Сингаївський  В.П.  
3 Проведення комплексу заходів по забезпеченню режиму дотримання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки . До 15.10 Адміністрація  
4 Організація і проведення підписки газет, журналів та навчально-методичної літератури. з 15.10 Бібліотекар  
6  Проведення інвентаризації. До 15.10 Бугалтер  

 

Листопад

п/п

Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1 Заслуховування на засіданні    ради  гімназії

питання про використання коштів всеобучу.

10.11 Голова  ради  гімназії  
2 Підготовка   гімназійного приміщення до зими. До 22.11 Сингаївський  В.П.    
3 Перевірка стану шкільного майна, інвентаря, обладнання в кабінетах. 1.11 Сингаївський  В.П.    
4 Перевірка стану медичної документації в  гімназії 2.11 Котова  О.Ю.    
5 Надання матеріальної допомоги   пільговим  категоріям  учнів . 31.11 Адмінстрація    

 

 

 

Грудень

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1 Організація перевірки роботи педагогічного й учнівського колективів по збереженню шкільного майна, інвентаря, наочності в кабінетах. 31.12 Сингаївський  В.П.  
2 Оформлення інформаційного стенду про дотримання дисципліни та чистоти у гімназії. До 2.12 Учнівське  самоврядування  
3 Проведення трудового десанту з генерального прибирання класних приміщень та гімназії. До 10.12 Кл.  керівники  
4 Проведення огляду санітарного стану навчальних кабінетів. 15.12   Адміністрація  
5 Проведення робіт по забезпеченню техніки безпеки під час проведення новорічних свят. 3 25.12 Сингаївський  В.П.  

 

 

Січень

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1 Проведення списання застарілих ТЗН, шкільного обладнання. До 14.01 Сингаївський  В.П.  
3 Проведення профілактичного ремонту До 14.01 Сингаївський  В.П.  
5 Проведення організаційних робіт по забезпеченню навчально-виховного процесу  гімназії  в II семестрі. До 12.01 Адміністрація  
7 Проведення аналізу реєстрації нещасних випадків  в  гімназії 12.01 Адміністрація  

 

Лютий

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1 Проведення підготовки до створення фонду будівельних матеріалів, необхідних для ремонту шкільних приміщень. 31.02 Сингаївський  В.П.  
2 Проведення контролю за охороною шкільних приміщень і передачею чергувань. 1.02 Сингаївський  В.П.  
3 Аналіз витрат за воду, електроенергію, тепло. 8.02 Бухгалтер  
4 Підготовка інвентаря до проведення весняних робіт на території  гімназії. До 28.02 Сингаївський  В.П.  
5 Підготовка приміщення для збереження зимового інвентаря. До 28.02 Сингаївський  В.П.  

 

Березень

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1 Ремонт шкільних меблів та іншого обладнання. 3 21.03 Сингаївський  В.П.  
2 Проведення благоустрою спортивних площадок. До 22.03 Сингаївський  В.П.

Фізруки

 
3 Проведення благоустрою клумб, шкільного подвір’я. До 27.03 Класні  керівники  
4 Проведення весняних робіт по догляду за деревами та кущами на території гімназії До 31.03 Класні  керівники  

 

 

 

Квітень

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1 Організація роботи по озелененню території гімназії. 31.04 Адміністрація  
2 Складання плану комплектування класних   кімнат меблями, обладнанням, засобами протипожежної безпеки на наступний навчальний рік. 3

15.04

Адміністрація  
3 Перевірка порядку виконання колективної угоди. 12.04  

Голова   профкому

 

 

Травень

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання  
1 Підготовка до ремонту гімназійних  приміщень. 31.05 Сингаївський  В.П.    
2 Організація ремонту  меблів, обладнання, книг. 31.05 Сингаївський  В.П.    
3 Розпочати ремонт класних кімнат, кабінетів, майстерень.   з 31.05 Сингаївський  В.П.    
4 Аналіз порядку надходження позабюджетних коштів та їх витрати. Впродовж  року бухгалтер    
5 Підготовка класних приміщень для проведення державної підсумкової атестації. травень Класні  керівники    

 

 

Червень

№ п/п Зміст Дата Відповідальні Відмітка  про  виконання
1 Закінчення ремонту   класних  кімнат , коридорів  гімназії До 30.06 Сингаївський  В.П.  
2 Списання морально застарілих видань підручників із бібліотечного фонду. До 15.06 бібліотекар  
3 Проведення упорядкування гімназійної території, огорожі, спорт.площадок. До 30.06 Сингаївський  В.П.  
4 Проведення списання матеріалів та інвентаря, що були використані для ремонту   гімназії До 30.06 Сингаївський  В.П.  
5 Видати наказ про заміщення посади директора школи під час відпустки. До 25.06 директор  
6 Проведення робіт по збереженню вазонів з квітами під час літніх відпусток. До 20.06 Зав  кабінетами

Кл.  керівники

 
7 Організація робіт МОП на відпускний період.

 

До 30.06 Сингаївський  В.П.  

 

 

 

 

 

 

Заходи 

по  створенню системи  виховання, духовного   удосконалення  особистості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне  ставлення до  себе,  сім’ї,  родини,  людей

 

Мета. Розвивати й утверджувати в дитині природну схильність до добра, людяності, милосердя, любові, правди, чесності, гідності,  доброчинності, справедливості, гуманізму та готовність відстоювати їх і в навколишньому житті.

 

Завдання:

 • Утверджувати в свідомості учнів високі моральні цінності, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної духовної спадщини.
 • Розвивати моральні почуття і риси поведінки, а саме любов до України, відданості їй, активної праці, спрямованої на примноження традицій, звичаїв свого народу; шанобливе ставлення до історичних пам’яток, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави;культури поведінки.
 • Формувати розуміння народної моралі, вивчити і пропагувати культурні надбання свого народу.
 • Оволодіти народною мораллю, етикою, народною культурою.
 • Виховувати повагу до батька, матері, дідуся, бабусі, народу, Батьківщини.

 

                  Заходи Клас     Дата Відповідальний
1 Забезпечити виконання учнями Статуту гімназії, правил поведінки для учнів, правил поведінки у громадських місцях. 1-11 Протягом навч. року Класні керівники, класоводи, педагог-організатор, заступник НВР
2 Година спілкування “Я-людина. Я-громадянин.  Я-учень”. 7-11 Листопад Класні керівники
3 Рольова гра “Аукціон добрих справ”. 10-11 Жовтень Класні керівники
4 Відвертий діалог “Чого мені бракує  у житті?” 8-9-10 Квітень Класні керівники
5 Бесіда-роздум “Мій слід у житті гімназії”. 11 Квітень Класні керівники
6 Літературно-музична композиція “Струни душі”. 5-6 Березень Класні керівники
7 Бесіда за круглим столом “Шануймо, бережім і любім усе, що дало нам для життя”. 7-8 Березень Класні керівники
8 Диспут  “У мене такий характер, як його покращити?” 9-11 Лютий Класні керівники

 

9.  Виховний  захід „  Моральний  ідеал  і  його  місце  в  житті  людини” 10 –11 березень Класні  керівники
10   Розважально- конкурсна програма

„ Гімназія  має  таланти”

  березень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне  ставлення  до  праці

Мета. Формувати в учнів свідоме ставлення до праці.

 

Завдання:

 • Формувати в учнів розуміння ролі праці в житті людини і суспільства.
 • Формувати творчу особистість, активну життєву позицію.
 • Виховати цивілізованого господаря.
 • Розвивати потребу в творчій праці, діловитість, підприємливість.
 • Виховувати дисциплінованість, організованість, уміння включатися у  виробничі відносини.
 • Ознайомити учнів із різноманітними професіями і допомогти їм у професійному самовизначенні.

 

  №

               Заходи

Клас   Дата Відповідальний
  1 Провести суботники по прибиранню території  гімназії, вулиці. 5-11 Протягом навч.року Класні керівники
  2 Організувати зустрічі із працівниками Центру зайнятості. 9-11 Протягом навч.року Заступник директора з НВР
  3 Провести анкети “Світ моїх захоплень”. 1-11 Вересень Класні керівники, класоводи
  4 Залучити учнів до роботи в гуртку декоративно-прикладного мистецтва   Вересень Керівник гуртка
  5 Взяти участь у районному конкурсі робіт з технічної творчості та ужиткового мистецтва.   Квітень Учитель обслуговуючої праці
  6 Організувати зустріч  із людьми різних професій. 5-11 Протягом навч. року Класні керівники

 

 

   7 Залучити  учнів 9-х класів до участі у Дні відкритих дверей у аграрному  ліцеї та педагогічного коледжу м. Коростишева. 9 Квітень Заступник директора з НВР, класні керівники
   8 Провести моніторинг учнів 4 класу щодо визначення напрямків до профільної підготовки   Січень Практичний психолог
   9 Організація суспільно-корисної діяльності учнів   під  час  навчальної  практики   Протягом року Вчитель  праці
10 Диспут  «Професійний  вибір: хто  його  має  здійснювати» 9 січень класні  керівники
11 Вечір  зустрічі  з  випускниками    «Вечір шкільних друзів» 11 лютий Заступник з  ВР
12   Виставка  літератури «Кроки  до  професії»     протягом  року бібліотекар
13   Створити  програму  виховної  роботи  для  учнів  9,11  класів  «Від  гімназиста  до  спеціаліста»   Вересень Заступник з  ВР

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне  ставлення  до  культури  і  мистецтва

Мета. Розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість дітей.

 

Завдання:

 • Формувати художньо-естетичну культуру засобами національних культурологічних надбань.
 • Сприяти забезпеченню функціонування української мови як державної в усіх напрямках роботи.
 • Розвивати уявлення про зовнішню і внутрішню красу людини.
 • Знайомити учнів із надбаннями світової культури.

            Заходи  Клас    Дата Відповідальний
  1. Взяти участь в районному огляді художньої самодіяльності 1-11 Лютий –березень Учитель музики
  2. Вивчати звичаї, традиції, обряди рідного краю, через заняття у краєзнавчому гуртку 1-11 Протягом навч. Року Класні керівники, класоводи, керівник гуртка
  3 Організувати зустрічі з місцевими поетами, письменниками, майстрами та майстринями 1-11 Протягом навч. Року Класні керівники, класоводи
  4 Організувати екскурсії   по  містах  України 5-11 Протягом навч.року Класні керівники
  5 Залучити учнів до роботи в гуртку вокально-хорового співу. 1-11 Протягом навч.року Керівник гуртка
   7 Провести  виставку народної символіки«Україна-моя вишивана».   Лютий Педагог – організатор
  8 Організувати вивчення та участь учнів у обрядових святах народознавчого характеру „Андріївські вечорниці”,” Новорічні розваги” та інше 1-11 І,ІІ семестр Класні керівники, класоводи педагог-організатор
  9 Організувати поїздки у драмтеатр

ім. Кочерги м. Житомира на перегляд вистав

9-11 Протягом навч.року Класні керівники, заступник директора з ВР, учителі укр.мови й літератури
 10 Організація тематичних конкурсів малюнків , плакатів. 1-11 Протягом навч. року Вчитель образотворчого мистецтва
11 Вечір  відпочинку „  Музика,  яку  ми  слухаємо,  музика,  яку  ми  любимо” 9-11 листопад вчителі  музики
12 Круглий  стіл „  Позитив  і  негатив  спілкування  у  „чаті” 8 жовтень класні  керівники
13 Загальношкільне свято  „Запрошуємо  до  вальсу” 1-11 березень хореограф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави

Мета:

 • Формувати почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей.
 • Виховувати громадянську свідомість, соціальну активність та відповідальність за доручені державні та громадські справи.
 • Формувати здатність аналізувати зовнішні та внутріполітичні умови, уміння самостійно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі.
 • Формувати прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості.
 • Розвивати особистість, її національну, правову свідомість та самосвідомість;
 • Формувати громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, творити себе і своє життя, відповідати за власні вчинки та дії, впливати на становище і долю класу, школи, суспільства;
 • Виховувати громадянськість і соціальну відповідальність, мужність, готовність віддано працювати для розквіту України, захищати її;
 • Виховувати людяність, милосердя, доброту, чесність, порядність;
 • Прилучати до духовної культури нації.
               Заходи Клас   Дата Відповідальний
   1 –           Робота  над  проектом:  „  Громадянин  України  – громадянин  Європи”

–          Продовжити роботу по  програмі   виховної  роботи  для  учнів  1 – 4  класів  «  Я  громадянин»

–          Продовжити  роботу  над  програмою  виховної  роботи  для  учнів  5 – 11  класів  «Бути  патріотом»

Провести тиждень партизанської слави.

День  визволення  м. Коростишева

 

 

 

 

1-11

протягом  року

 

вересень

 

грудень

 

 

вересень

Учитель предмету „Захист Вітчизни”, класні керівники, педагог-організатор, заступник директора з ВР.

 

 

 

 

 

 

 

   2 Провести Місячники військово-патріотичної та оборонно-масової роботи, присвячені Дню Збройних Сил України, Дню  захисника Вітчизни” та Дню Перемоги 1-11 Листопад, січень, квітень Учитель предмету Захист Вітчизни, класні керівники, педагог-організатор, заступник директора з ВР

 

   3 Акція «Привітай ветерана» 1-11 травень Самойлов  Ю.В.

 

   4 Провести виховний захід на тему „Вони виконували інтернаціональний обов’язок” 9 Січень – лютий Самойлов  Ю.В., педагог- організатор
   5 Систематично проводити рейди прибирання побіля пам’ятних знаків, братських могил 5 – 11 Протягом навчального року педагог- організатор
  6 Організація зустрічей з ветеранами , воїнами інтернаціоналістами, вдовами загиблих воїнів, учасниками  АТО   Протягом навчального року педагог- організатор
7 Спланувати систему методичної роботи з класними керівниками з питань громадянського виховання.   До 01.10 До 01.10
8 Активізувати роботу органів учнівського самоврядування. 5-11 Протягом навч. Року Педагог-організатор, класні керівники, заступник директора з ВР
9 Взяти участь:

а/ експедиції  „ Моя  Батьківщина –   Україна”

б/ обласній етнолого-краєзнавчій експедиції „Чуття єдиної родини”.

г/ конкурсі  на  кращого  екскурсовода  – краєзнавця

 

5-11 Відповідно до графіків проведення даних заходів

 

Заступник директора ВР, учителі-предметники, класні керівники
10 З метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етнічної єдності, утвердження національної гідності провести:

а/  години  спілкування :

„Від роду до роду слався,Україно”

„Ми живемо в Україні”;

„Українці за кордоном”.

б/ конкурс дитячого малюнка:

„Барви рідного краю”:

в/ гру-екскурсію „Українська минувшина”;

г/ годину спілкування „Який ідеал сучасної молодої людини-громадянина України?”;

д/ літературно-мистецьке свято „Наша дума, наша пісня”.

1-4

 

 

 

7-8

 

1-4

 

5-6

7-8

 

 

  класоводи

класні керівники

 

 

педагог-організатор

 

 

класні керівники

 

 

класні керівники

  Провести читацькі конференції, тематичні вечори пам’яті, зустрічі з ветеранами 5-11 Протягом навч. року класні керівники
  З метою вивчення та дослідження рідного краю, його історії, природи й мистецтва провести:

– екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями;

– екскурсії в музеї;

– зустрічі з письменниками та поетами рідного краю.

1-11 Протягом навч. року класні керівники
  Організувати відзначення свят національного календаря:

День Соборності України, День Незалежності, День Конституції, День державного прапора та ін.

1-11   класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення  до  природи

Мета:

 • Формування екологічної свідомості учнів;
 • Формування та розвиток особистості на принципах стійкого розвитку.
 • Виховання шанобливого та бережливого ставлення до оточуючого світу.
 • Залучення учнів до практичної екологічної діяльності.
 • Формування переконань про необхідність збереження та збагачення природи рідного краю.
 • Залучення школярів до еколого – краєзнавчої роботи, яка носитиме дослідницький характер.

 

 

             Заходи  Клас      Дата Виконавці
1 Участь у міському  екоквесті

Робота дитячого парламенту;

–          Організація виставки;

–          Звіт про екологічну роботу за рік;

–          Виступ агітбригад.

8-11 Згідно графіку проведення Вчителі біології
2 Участь у конкурсах екологічних агітколективів. 8-11 Згідно графіку проведення Вчителі біології
3 Організація екологічних суботників 5-11 Згідно плану Класні керівники
4 Проведення годин спілкування присвячених:

–          Дню Землі;

–          Дню пам’яті загиблих у Чорнобильській трагедії

1-11 Згідно планів роботи класних керівників Класні керівники, класоводи
5 Проведення свята квітів 1-11 Вересень Класні керівник, педагог – організатор
6 Участь у конкурсі „Барви Полісся” 5-11 Вересень Вчителі біології, обслуговуючої праці.
7 Озеленення  навколишньої  території  біля   гімназії 1-11 Березень-квітень Класні керівники
8 Участь  у  Всеукраїнському  обліку  птахів 7 – 11 Жовтень

Січень

березень

 
9 Участь у всеукраїнській толоці 1-11 Квітень Класні керівники, класоводи

 

 

 

 

Ціннісне  ставлення  до  прав  і  обов’язків

Мета:

 • Прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини
 • Забезпечувати знання й виконання ними Законів України
 • Формувати в учнів поняття про конституцію України, права й обов’язки громадянина України, поваги до національної символіки, державних Герба, Прапора, Гімну.
 • Навчити учнів основних положень, Загальної декларації про права людини, Конвенції про права дитини, прийнятих Генеральною Асамблею ООН.
 • Формувати негативне ставлення до проявів беззаконня, проступків, правопорушень.
  №                   Заходи Клас   Дата Відповідальний
1. Провести цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, Законів української держави:

–          “Жити за законами держави”;

–          “Імена і символи козацтва”;

–          “Держава та особа”;

–          “Ти і закон”;

–          “Громадянами бути забов’язані”.

1-11 Протягом навчального року Кл. керівники
2. Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки.

З цією метою:

а) розробити цикл бесід, конкурсів, вечорів з питань вивчення і тлумачення державної та національної символіки;

б) налагодити навчання груп прапороносців для урочистого виносу та щотижневого підйому та опускання прапора;

в) поновити куточки національної символіки у класних кімнатах.

 

 

 

 

1-11

 

 

 

 

 

 

1-11

 

До 15.09

 

 

протягом навч. року

 

 

до  09.09

 

Заступник директора з ВР

 

пед.організатор

 

 

 

Кл.керівники

 

3.  Зустрічі  з  випускниками  правознавцями 10 – 11 Жовтень  Зорнік  Т.Є.
4. Проводити зустрічі із працівниками правоохоронних органів, Служби в справах неповнолітніх, кримінальної міліції. 1-11 Протягом навч. Року Кл.кер., Заступник директора з ВР
5. Конкурс малюнків “Правова  азбука” 1-4 Жовтень Пед.-організатор
6. Провести місячник правових знань. 1-11 Жовтень Заступ.директора з ВР,учителі правознавства
7.   Відкрите  засідання  клубу  „  Феміда”:

презентація  нових  випусків  газети

„  Голос  Феміди”

8 – 11 жовтень

січень

учителі правознавства

 

 

 

 

 

 

 

Учнівське  самоврядування

Мета:

 

 • формувати й розвивати соціально активну, гуманістично спрямовану особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості.
 • Створити умови учням для всебічного розвитку, самовдосконалення, самореалізації на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, Україні.
 • Формувати почуття, відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.
 • Забезпечити захист прав та інтересів учнів на основі виконання Статуту школи.
 • Сприяти реалізації інтересів, можливостей бажань учнів, узгодженості дій та інтересів між учнями й дорослими.

-Учні планують роботу гімназійного  парламенту, вносять пропозиції адміністрації гімназії з питань навчання та виховання.

 

 • Батьки надають спонсорську допомогу.
 • Органи місцевого самоврядування надають консультативну допомогу в організації роботи гімназійного   парламенту.

 

№ п/п

Заходи

Дата

Відповідальний

1. Удосконалити систему учнівського самоврядування гімназії. Серпень-вересень Заступник директора з ВР, педагог – організатор
2. Вибори керівних органів учнівського самоврядування Вересень-жовтень Педагог-організатор
3. Розробити функціональні обов’язки учасників учнівського самоврядування Вересень – жовтень Педагог організатор
4. Спланувати роботу органів учнівського самоврядування Вересень – жовтень Педагог  організатор
5.   Ознайомлення  новообраних  членів  ОУС з положенням та статутом учнівської організації Вересень-жовтень Педагог-організатор
6. Провести конкурс на кращий прапор гімназії Жовтень-листопад Педагог – організатор
7. Провести конференцію «Я в житті моєї гімназії» Жовтень Заступник директора з ВР, класні керівники
7. Розробити положення та провести конкурс «Кращий клас» Протягом року Заступник директора з ВР

 

Ціннісне  ставлення  до  свого  здоров’я  та  здоров’я  інших

Мета:

 • Створити умови для гармонійного фізичного розвитку особистості;
 • Сприяти зміцненню здоров’я учнів;
 • Формувати навички здорового способу життя;
 • Проводити профілактику шкідливих звичок;
 • Пропагувати активний відпочинок, заняття спортом.

 

 

№ п/п

Заходи

Дата

Відповідальний

Примітка

1.  

Проведення акціі «Молодь за здоровий спосіб життя» (за окремим планом) (1-11 кл)

Підготовка агітбригад

вересень – квітень

03.10-31.10

16.03-14.04

педколек-тив

 

педагог-оганізатор, класні керівники, класоводи

 
2. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Зустріч із лікарями грудень класні керівники  
3. Організувати постійнодіючу виставку в бібліотеці гімназії на тему

«Здоровий спосіб життя-запорука успіху»

протягом навчального року Бібліотекар  
4. Лекції лікарів-спеціалістів, працівників соціальних служб для сімї, дітей та молоді (за окремим планом) (1-11 кл) протягом навчального року заступник директора з НВР  
5. День боротьби з туберкульозом (1-11 кл)   березень

 

кл.керівник

педагог-організатор

 
6. Взяти  участь  у  районному  фестивалі

« Молодь  обирає  здоров’я»

березень Педагог-організатор  
7. Організувати й спланувати роботу спортивних  секцій вересень учитель фізкультури  
8. Розробити та затвердити положення про проведення спартакіади серед учнів гімназії по різних видах спорту на 2019-2020  навчальний рік (додається) вересень учитель фізкультури  
9.  Провести змагання серед учнів та вчителів гімназії з видів спорту:

 • футбол
 • шахи
 • баскетбол

 

 • волейбол
 • стрільба
 • л/атлетика
 

 

вересень

листопад

грудень-січень

січень-лютий

січень-

квітень

 

учитель фізкультури  
10. Провести День здоров’я (за окремим планом на базі гімназії та в лісі) вересень-травень адміністра-ція школи

класні керівники

вчитель фізкультури

 
11. Естафета «Веселі старти» серед учнів 1-4 класів квітень Класоводи  
12. Конкурс  «Нумо, хлопці» серед 9-11 класів грудень вчителі фізкультури та ОЗВ  
13. Конкурс  «Нумо, дівчата» серед 9-11 класів березень вчитель фізкультури класні керівники  
14. Конкурс «Туристичні забави» серед 6-8 класів червень вчитель фізкультури класні керівники  
15. Взяти участь у районній спартакіаді школярів згідно до календарного плану (додається) протягом року вчитель фізкультури  
16. З метою формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності та зміцнення здоров’я школярів, виховання учнівської молоді на традиціях українського народу, залучення дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою та спортом, а також оцінки рівня фізичної підготовленості:

·                     продовжити впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів серед учнів 7-10 класів;

·                     провести моніторинг рівня фізичного здоров’я школярів відповідно до вимог Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого комплексу тестування «Крок до здоров’я». При цьому створити умови для забезпечення виконання обсягу рухової активності з метою підготовки проведення моніторингу (фізкульт. хвилинки та паузи, годин рухової активності, заняття в групах та секціях)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

адміністрація школи

класні керівники

вчитель фізкультури

 

 

класні керівники

вчитель фізкультури

вчитель МСП

психолог

 
17. Організація роботи оздоровчого табору

«Веселкова  країна»

травень-червень адміністрація школи, начальник табору  
18. Реалізація оновленого інформаційно-просвітницького проекту «Знай, щоб жити» (АСЕТ)      
19. Спланувати  спільну  роботу  з  благодійною  організацією  АСЕТ вересень соц. педагог