Вітаємо на сайті Ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівької міської ради

Опорний заклад Кропивнянської ЗОШ

04130 58591

kgg5.kr.zt@gmail.com

місто Коростишів

вулиця Максима Добрянського, 33

07:30 - 18:00

Понеділок-П’ятниця

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Система виховної роботи

Виховна система ліцею – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання та будується відповідно до моделі випускника.

Мета виховного процесу – створення умов для творчої самореалізації особистості та засвоєння нею моральних правил співжиття у людському суспільстві

В основу системи виховної роботи нашого ліцею покладено ідеї родинного виховання. Ми враховуємо особливості виховного впливу навколишнього середовища, сприяємо встановленню оптимальних взаємин із соціумом, а також створенню цілісного виховного простору. Найбільш ефективною моделлю взаємовідносин між школою й соціальним середовищем, зокрема сім’єю, є їхня взаємодія.

Наш ліцей перебуває в пошуку нових концептуальних підходів до здійснення взаємодії з сім’єю; зокрема, вона розглядається як інтегрована соціально-педагогічна система, яка відкрита до зовнішніх впливів різноманітних соціальних інститутів та, у свою чергу, має вплив на їх діяльність. У нашому розумінні родинно-шкільний виховний простір — це соціально-педагогічна система виховання,

Виховання — це процес соціальний у найширшому розумінні. Тому при відборі методів педагогічного впливу на особистість наш ліцей віддає перевагу тим із них, застосування яких вимагає організації міжособистісного інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності.

Оптимізація взаємодії ліцею і сім’ї – необхідна умова успішного виховання і навчання дітей. Там, де вчителі і батьки виступають єдиним фронтом, там звичайно краще поставлена  робота ліцею і правильно організовано виховання дітей у сім’ї.

Організація роботи з батьками здійснюється за такими основними напрямами:

  • вивчення сімей учнів, їхнього виховного потенціалу;
  • залучення батьків, усіх дорослих членів родини у освітній процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості у створенні сприятливих умов для ефективної ро­боти освітнього закладу;
  • формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам у їхній психолого-педагогічній самоосвіті;
  • корекція виховної діяльності родини із різним типом сімейного неблагополуччя.

Співдружність ліцею з сім’єю, опора на родинні традиції набуває сьогодні нового педагогічного змісту та особливої актуальності. Адже об’єктивна необхідність взаємодії школи і сім’ї у розвитку особистості має глибокі соціальні й психолого-педагогічні основи.

Трикутник: школа – учні – батьки є опорною схемою у вирішенні більшості питань, пов’язаних з проблемами навчально-виховного процесу. Кожна його ланка є рівноправним учасником всіх шкільних справ, ідей і задумок.

Під основними завданнями родинно-сімейного виховання колектив ліцею вбачає:

– гармонійний всебічний розвиток дитини;

– підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах;

– формування в дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди, людяності;

– розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами родини;

– важливості ролі сім’ї у житті суспільства;

– створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї;

– виховання національної свідомості і самосвідомості;

– культура поведінки в сім’ї;

– залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у всенародних і сімейних святах.

На основі даних завдань у ліцеї розроблено структуру родинно-сімейного виховання. Вона зберігає цілісність відносин: школа-учні-батьки, надає можливість проявити себе кожній із складових даної базової одиниці. До роботи в даному напрямку згідно структури широко підключається громадськість, різноманітні соціальні підрозділи і структури.

Прагнучи до прогресивних змін у вихованні, інноваційнойної організації виховного процесу у 2020 – 2021 н. р. ми розробили та затвердили власну програму “Я і моя родина” мета якої полягає у:

  • формуванні свідомості учнів, розуміння важливості ролі родини в житті суспільства, вихованні нового покоління;
  • вихованні фізично і морально здорової дитини, забезпеченні необхідними екосоціальними умовами для повної реалізації можливостей розвитку дитини;
  • забезпеченні духовної єдності поколінь, родинних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості.

Реалізуючи завдання даної програми ми розробили такі проекти: “Моя сім”я”, “Партнерство школи і сім’ї в ім’я дитини”, “Здоров’я – найцінніший скарб”.