Вітаємо на сайті Ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівької міської ради

Опорний заклад Кропивнянської ЗОШ

04130 58591

kgg5.kr.zt@gmail.com

місто Коростишів

вулиця Максима Добрянського, 33

07:30 - 18:00

Понеділок-П’ятниця

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Звіт про роботу навчального закладу за 2018-2019 н.р.

Звіт    за  2018 – 2019  навчальний  рік

У 2018-2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти,  подальше впровадження Закону  України  « Про  освіту», Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, ідей  Нової   української  школи, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій та профільного навчання, розвиток здібностей школярів.

На виконання складених заходів щодо реалізації положень та завдань Державної програми розвитку та функціонування української мови забезпечено умови для практичної реалізації ст. 10 Конституції України:   освітній  процес здійснюється українською мовою, яка функціонує в усіх сферах гімназійного життя.

У  2018 – 2019  навчальному  році  в  гімназії  функціонувало  13 класів  початкової  освіти,  кількість учнів у яких становила 385,  середня наповнюваність  класів – 30,9; 15  класів  основної  школи   – 378 учні  та  4  класи  старшої  школи  – 70  учнів,  всього  в  гімназії  станом  на  травень  місяць  –   833 учні.

У  2016 році  гімназію  визнано опорним закладом.   ЇЇ філією  є  Кропивнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»,  у  якому    навчається  18 учнів 1-4 класів та перебувають у різновіковій групі  16 дітей дошкільного віку.

У  гімназії  працювало  7 груп продовженого дня, які відвідувало 210 дітей початкових класів , що становить 52 % від загальної кількості. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД  були надані навчальні кабінети і створені належні умови  Всі діти були охоплені гарячим харчуванням . ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами . Вихователі працювали в тісному взаємозв’язку з класоводами, професійно виконували покладені на них обов’язки.

Право громадян на рівний доступ до  освіти реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, в тому числі й індивідуальної форми. У цьому навчальному році на індивідуальну форму навчання переведено   3  учнів (2 – середніх класів )   Індивідуальне навчання трьох першокласників та  чотирьох учнів 2 класу Кропивнянського НВК  зумовлювалося демографічною ситуацією, що склалася.  З метою створення оптимальних умов для навчання дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням її індивідуальних потреб та можливостей у гімназії функціонував клас з інклюзивною формою навчання.

Індивідуальні навчальні плани  та індивідуальні плани розвитку учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.  Педагогічний колектив гімназії забезпечив дітям, які навчались вдома та у класі інклюзивного навчання , належний рівень формування предметних компетенцій.

Протягом навчального року особлива увага приділялася  соціально незахищеним категоріям дітей, серед них: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 5, дітей воїнів АТО – 25, дітей внутрішньо-переміщених сімей – 3, дітей з інвалідністю – 13. З числа цих дітей безкоштовним харчування забезпечено 30.

Навчальні досягнення 184 учнів 3-4 класів оцінювалися  балами. З них 28,3 відсотків (52 учні)  мають високий рівень навчальних досягнень, 44,6% (82учні)  – достатній, 27,2 (50 учнів) – середній.  Якісний показник навчальних досягнень учнів 3-4 класів  цього року становить  72,9%, що свідчить про позитивні тенденції опанування навчальним матеріалом.

Освітній   процес у середній  та  старшій  ланках  гімназії  організовано у відповідності з навчальним планом на 2019/2020  навчальний рік та планом роботи гімназії. Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалася за державними програмами. З метою всебічного розвитку учнів, задоволення їх освітніх інтересів шкільний компонент доповнений факультативами  та  курсами  за  вибором :  інформатика,  англійська  мова.

Моніторинг  навчальних  досягнень  учнів    за 2018 – 2019  навчальний    рік  показав, що 105 (23.4%) учнів  мають високий  рівень  навчальних  досягнень, 13,8 (30,8%) достатній, 163(36,4%) середній,  а 42 ( 9.15%)   учнів    початковий  рівень  з  окремих  предметів.   Слід  відмітити  ,   що  кількість  відмінників  з  попереднім  роком  залишилась   такою  самою,   проте  зросла  кількість    учнів,  які  мають  оцінки   середнього  та  початкового  рівня.

Найкращих   навчальних  результатів  досягли  учні    5 –В,  6 -Б ,  8 – А, 9– А. 10 –Б,11 – А  класів. Найнижчі  рівні  навчальних  досягнень  показали:   8 – В,  7 – Б..

Відповідно до положення про Державну підсумкову атестацію учнів(вихованців ) у системі загальної середньої освіти та наказу МОН України  від 30.12.2014 № 1547   та    наказу « Про проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році» у гімназії проведена атестація учнів 4-х та 9-х класів.

Статистичні дані атестації наступні:

 

4

 

Клас

Предмет Рівні навчальних досягнень Показник якості
високий достатній середній початковий
Українська мова 35 48 17   83%
35% 48% 17,%
Математика 65 23 12   88%
65% 23% 12%
9 клас Українська мова 28 17 21 68,2 %
42,4%     25,8% 31,8%
Математика

 

18 27 21 68,2%
27,3% 40,9% 31,8%
Англійська мова

 

22 18 26         60,6%
33,3% 27,3% 39,4%

 

 

За  результатами  навчальних  досягнень 67  випускників  9 –х  класів   отримали   свідоцтва

про базову  середню  освіту, з них –  14  з  відзнакою .  40  випускників   11 – х  класів  отримали  атестат  про  загальну  середню  освіту,  з  них    7    з  золотою  медаллю.

 

40  випускників   11  класів взяли  участь  у  зовнішньому  незалежному  тестуванні.  За  результатами  тестування        випускників  вступили  у   заклади  освіти:             учнів  у  вищі навчальні  заклади.

Результати  ДПА , що  проведена  в  пунктах  незалежного  оцінювання:

№п.п. Предмет

 

 

 

 

Рівні  навчальних  досягнень

 

Якісний  показник
Всього  учнів Високий  рівень Достатній  рівень Середній  рівень Початковий  рівень
1 Українська  мова 40 15 20 5         – 35
37.5% 50% 12.5% 87,5%
2 Історія  України 12 9 15 6 24
30% 50% 20% 80%
3 Математика 12 2 6 4 8
16,7% 50% 33,3% 66,7%
4 Біологія 5 2 2 1
  40% 40%    20% 80%
5 Географія 3 1 2 1
  33 67 33
6 Англійська  мова 28 12 10 4 2 22
44,1% 36% 13,8% 6,1%      80,1%

Цьогорічні  результати   ЗНО  порівняно  з  минулим  роком   вищі. Це є свідченням покращення роботи педагогів по підготовці учнів до ЗНО.

Серед випускників     9 – х класів  продовжують  навчання:         –   у  закладах  І – ІІ рівнів  акредитації   –          учнів,      _ –    у  ліцеях  ,   у  10 –х класах   _      учні.

Значно активізувалася індивідуальна робота з учнями на уроках і в позакласній роботі у рамках програми „Творча обдарованість”.   Робота   педагогічного  та  учнівського  колективу, проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Підтвердженням позитивної організації такої роботи є результати предметних олімпіад   :   60 –  призових  місць  у  районних,  23  призерів обласних олімпіад.   Переможцями     ІV  етапу Всеукраїнських  олімпіади  з  правознавства  стали  Матіяш  Дар’я,  Русецька  Марія,  Кобилінська  Катерина . За  даними  результатами  гімназія  посіла перше  місце  серед   навчальних закладів області.

Зроблено  моніторинг  навчальних  досягнень    по  предметах  за  2018 -2019  н.р.:

 

№п/п Предмет Початко-

вий  рівень  у     %

Середній

у     %

Достатній

у     %

Високий

у     %

1. Хімія 1.9 28,6 35 34,5
2. Географія 28 43 31
3. Основи  здоров’я 0,4 4,6 33 62
4. Трудове  навчання 6,75 17,05 76,2
6. Природа 6,7 54 43,2
7. Фізика 14,3 34,7 51
8 Образ. мистецтво 2 32,6 32,7 32,7
9. Рос.  мова 18 46 36
10 Історія  України 1 16 38 45
11 Математика 6 37 31 39,55
12 Українська  мова 1,45 18 41 38,6
14 Укр. література 1,45 22 38 40
15 Зарубіжна літерат. 1,7 12,3 38,5 47,5
16 Біологія 0,3 29.8 35,7 34,2
17 Фізична  культура 5 43 52
18 Людина  і  світ 8 92
19 Захист  Вітчизни 6 94
20 Економіка 9 32 59
21 Інформатика 2,83 15 31 51,17
22 Правознавство 10,3 55,8 34
23 Громадян, освіта 34,2 56,8
23 Астрономія 11,5 88,5
24 Екологія 6 37,7 56,3
25 Худ. культура 0,6 15,4 28 56
26 Всесвітня  історія 1 28 36 35
27 Англійська  мова 4 26 33 37
28 Німецька  мова 2 31 29 38
29 Польська  мова 3 21 37 39
30 Література  Британії  та  США 4 18 78

 

Порівнюючи   навчальні  досягнення  з  предметів    за  попередні  роки    приходимо  до  висновку, що  і  в  цьому   навчальному  році  рівень    знань  учнів  з  предметів  понизився  до  3-5  відсотків, тому  необхідно  посилити    роботу  вчителів –  предметників  з  обдарованими  учнями  та  з  категорією  учнів, які  потребують індивідуального підходу.

 

Результати  роботи  з  навчальної  діяльності  з  обдарованими  дітьми  можна  прослідкувати    за  результатами  олімпіад  на  різних  рівнях  впродовж  останніх років.  Так:

Рік Районний

ІІ етап

Обласний

ІІІ  етап

Всеукраїнський

ІУ  етап

2013 -2014 62 26 3
2014 – 2015 53 19 1
2015-2016 71 24 3
2016 – 2017 60 20 1
2017 – 2018 59 19 2
2018 – 2019 60 23 3

 

Колектив  гімназії  гордиться  учителями, вихованці  яких  займають  призові  місця  на  обласних  та  Всеукраїнських  етапах  олімпіад:  Зорнік  Т.Є.,  Ємельяненко  Н.С.,  Ломакова  О.В., Чмут  Т.М.,  Паламарчук  О.М.,  Матюшенко  О.А.,  Мельниченко  Є. І.,  Ваховська І.М.

 

З  1996  року  учні  гімназії  беруть участь  у  захисті    науково – дослідницьких  робіт    Малої  академії  наук.  За  наказом  №  189 – а   від   06. 11 2006 р   « Про  створення наукового  товариства  учнів  «Еврика»  було  зареєстровано  філію гімназійного  відділення  при  Житомирському  відділенні  МАН  України.  Це  дало  можливість  представляти   додаткові   роботи   до  районного  товариства  на  обласному  рівні,   а  учням  гімназії   заявити  про  себе  на ІІІ етапі конкурсу.

 

 

Рік Гімназійний  етап Обласний Призерів   обласного етапу Всеукраїнський  етап
2014 18 14 6 1
2015 23 10 4 1
2016 24 12 7 3
2017 18 10 1
2018 18 12 5
2019 18 11 5 2

 

Переможцями обласного  етапу  Всеукраїнського конкурсу  захисту    науково – дослідницьких  робіт    Малої  академії  наук  у  секції  «Мовознавство» стала учениця 9-В класу Осипчук  Анастасія ,  у секції «Правознавство»   –   Сингаєвська  Юлія , Русецька  Вероніка (  11– А)  та    Матіяш  Дар´я ( 10 – Б),  у  секції  «  Історія  України »  Окушко  Єва  (10 – Б) .

Переможцями   ІУ етапу  Всеукраїнського конкурсу  захисту    науково – дослідницьких  робіт    Малої  академії  наук  у  секції   «Правознавство»  стали  Сингаєвська  Юлія , Русецька  Вероніка (  11– А) .

Учні  гімназії – активні  учасники   обласних  та    районних    предметних  конкурсів: знавців української мови   ім.  Петра  Яцика  (  13  призових  місць),   конкурсу  ім. Т.Г. Шевченка  (  13 призових  місць),  обласного конкурсу  «Літературна  майстерня» (2 учні),   « Чуття  єдиної  родини»  (  3  учні),   Всеукраїнського конкурсу знавців  англійської  мови  «Грінвіч» ( 183 учні),   знавців  англійської мови «Олімпус» – 69 учнів, 194 учні є учасниками інтернет олімпіади «На Урок», знавців  німецької  мови  «Орлятко» (81 учень), знавців  природи  «Геліантус» ( 24 учнів),  знавців  історії  «Лелека» (37 учні),    знавців  інформатики «Бобер» (28 учнів),  знавців математики  «Кенгуру» ( 46 учнів),  знавців  фізики  «Левеня»  (41 учні)  українознавчого конкурсу «Соняшник» ( 18 учнів).

У  цьому  навчальному році учні  брали  участь у   районних  турнірах:   з  правознавства ( І  місце),  біології ( І), фізики (І),  хімії  (ІІІ), математиків ( І), винахідників  раціоналізаторів  (І ),  журналістів  (ІІІ),   літературознавців (І).   Команди   юних  правознавців  (І),   юних літературознавців    ( ІІІ )  ,  юних  філософів  (І ) стали  переможцями  обласних турнірів.

Серед переможців Всеукраїнських турнірів –    команда юних правознавців – ІІІ місце

(м. Одеса, керівник Зорнік Т. Є).  (Додаток 1).

 

Відповідно до річного плану роботи гімназії    на 2018 – 2019 н. р. педколектив    продовжив  роботу    над   науково – методичною  проблемою «Формування   конкурентоспроможної  особистості  шляхом  впровадження  інноваційних  навчально – виховних  технологій». Зусилля педагогічного колективу на ІV результативно – узагальнюючому    етапі роботи були спрямовані на

– науково  практичний  аналіз  результатів  роботи  над  методичною  проблемою

– визначення  ефективності  проблеми  як  запоруки  формування конкурентоспроможної  особистості

вироблення практичних рекомендацій щодо   ефективного впровадження в роботу технологій  формування конкурентноспроможної особистості.

– пошук реалізації проблеми через урок.

Результатом роботи над проблемною темою стало  визначення ефективних методик, прийомів формування конкурентноспроможної особистості.

У гімназії належним чином налагоджена система внутрішкільного керівництва та контролю за освітнім   процесом, за виконанням розпоряджень відділу освіти, молоді  та   спорту  Коростишівської  міської  ради, наказів облуо, рішень педагогічної ради, за станом викладання навчальних предметів. Вироблена чітка система аналізу роботи вчителів, рівня навчальних досягнень учнів. На постійному контролі було виконання навчальних програм,  ведення шкільної документації,  питання відвідування учнями гімназії та рівня їх вихованості й громадянської зрілості.

Однією з найефектифніших форм методичної роботи є шкільні методичні об’єднання. Упродовж 2018-2019 н.р у гімназії була організована робота  8 методичних об’єднань :

 • учителів початкових класів – голова м/о Яцкевич О.І.;
 • учителів української мови і літератури – Грабовська Н.Й;
 • учителів іноземних мов – Руда  О.Ф.
 • учителів математики,   інформатики, фізики  –  Мельниченко  Є.І
 • учителів природничого циклу – Осауленко К. М.
 • учителів гуманітарного  циклу –  Давидюк  О.С.
 • динамічна група –  Подпольна  Л.П.
 • класних керівників – Бабич  Т.М.

У ході  роботи м/о значна увага приділялась  підвищенню  методичної  майстерності   вчителів, пропаганді їх педагогічного досвіду, залученню до участі у  районних, обласних  та Всеукраїнських методичних заходах. Пріоритетними стали   найважливіші  ключові питання організації освітнього  процесу. Серед них –  робота за новими Державними стандартами та єдиною науково-методичною проблемою гімназії, формування в учнів предметних і ключових компетентностей.  Обговорювалися проблеми освітнього  процесу та шляхи їх усунення, проводився  контроль за діяльністю учнів на уроках, опрацьовувалися документи, що регулюють шкільне життя та ведення документації, розроблялися системи завдань для розвитку творчих можливостей учнів, визначалися оптимальні  психолого-педагогічні умови  співпраці на уроках. Методична   робота  була спрямована на те, щоб шляхом поєднання інноваційних і традиційних форм і методів  роботи модернізувати, трансформувати освітній   процес так, щоб забезпечити його дослідницький, розвивальний характер.   Вчителі  гімназії  все активніше використовували при проведенні уроків інформаційно-комп’ютерні технологій    та  інтернет-ресурси.   Цьому  сприяє   навчально – матеріальна   база  гімназії.

Традиційним в гімназії   є проведення     предметних   тижнів, які є результатом роботи методичних об’єднань і  сприяють розвитку обдарованих, творчо мислячих дітей. Серед найкращих варто відзначити тижні початкових класів, української , іноземних мов, математиків, тиждень  класів.

На базі навчального закладу відбулися  районні семінари учителів  географії,  бібліотекарів, англійської мови,  хіміків на яких педагоги  продемонстрували високий рівень професіоналізму у використанні сучасних новітніх методик викладання.

У  гімназії  проведено  Всеукраїнський  семінар  09.04.2019 р. «  Створення  автономних  шкіл  та  призначення  керівника  навчального  закладу  на  конкурсній  основі  як  елемент  впровадження  НУШ», Міжнародний  семінар « Східно – європейська  гуманітарна  місія»

( 17.10.2018р.)

Гідно  презентували  свій  досвід  роботи  на  щорічній  педагогічній  виставці  «Сучасна  освіта  Житомирщини»     вчителі  гімназії  Мусієнко  С.О., вчителі  початкових  класів  та  отримали дипломи ІІ  ступеня.    Педагогічні надбання  педагогів     висвітлено на сторінках фахових видань. Все активніше ведеться робота вчителями щодо створення власних вебсторінок. 35 вчителів пропагують свої методичні доробки у інтернет-мережах, зокрема, на педагогічному інтернет-форумі «Сучасний урок», та освітньому проекті «На Урок».

Учителі  систематично відвідують семінари, тренінги, коворінги, воркшопи, конференції з метою підвищення рівня самоосвіти. Учасниками Всеукраїнської конференції програми eTwinning  стали Мартинюк  Ю.В.,  Мусієнко С.О. , Вдовенко О. В. та Ємельяненко Н. С.

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє курсова перепідготовка та атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню вчителів, узагальненню та впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання учнів. Протягом навчального року курсову перепідготовку на базі Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли 14 вчителів. Значна кількість учителів є активними учасниками онлайн вебінарів, про що  свідчать отримані сертифікати.

У  цьому  навчальному  році  було атестовано 14 педагогічних працівників. 4 з них підтвердили раніше отриману кваліфікаційну категорію,   10 – підвищили.

З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота гімназії 2018-2019 н.р. орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України.

Виховна робота педагогічного колективу гімназії була підпорядкована проблемній темі закладу «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій», а також науково-методичній проблемі МО класних керівників «Спільна робота вчителів та сім’ї по вихованні в учнів свідомої дисципліни, культури поведінки, духовності, патріотизму та милосердя через впровадження інновацій у виховний процес».

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • національно-громадянське виховання;
 • екологічне виховання та формування здорового способу життя;
 • військово-патріотичне виховання;
 • трудове виховання та профорієнтаційна робота;
 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • творчий розвиток особистості;
 • родинно-сімейне виховання.

Кожному з напрямків приділяється особлива увага. В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в гімназії в 2018-2019 навчальному році працювало 18 класних керівників 5-11 класів, 1 педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступник директора з ВР.

У ході засідань МО класних керівників розглядалися такі питання:

– Організація виховання по напрямку «Ціннісне ставлення до суспільства та держави» в загальноосвітніх закладах.

– Спрямування виховного впливу сім’ї на профілактику соціальної поведінки дітей.

– Формування «ціннісного ставлення до природи: реалії та перспективи».

У 2018-2019 н. р. на базі гімназії працював 20 гурток.

До участі у гуртках у попередньому навчальному році було залучено 300 гімназистів (з урахуванням того, що є учні, які займалися в кількох гуртках). На заняттях гімназисти поглиблювали знання з навчального матеріалу з предметів, розвивали творчі здібності.

Найкращих  результатів  досягли  юні   правознавці  клубу «Феміда» (керівник Зорнік Т.Є.),  « Юний  редактор»  (  Андрущенко  Л.А.),  «  Юний  журналіст» (Писарєва А. В.), німецької мови (Ємельяненко Н. С .),  турисько – краєзнавчого  (  Осауленко  К.М.). Плідною була робота гуртків з англійської мови (керівники Тишкевич А. С. , Гаврилюк  О.М.) з учнями Кропивнянського НВК.

Декілька  років  поспіль   гуртківці  туристичного гуртка (керівник Осауленко К.М.) отримують   призові   місця  на обласних туристсько-краєзнавчих змаганнях. Другий рік поспіль на базі гімназії активно працює «Дебатний  клуб», активні учасники (Василюк.Н, Сингаєвська Ю., Ліневич Л., Конончук К), керівник – Горобчук Л.М. Неодноразово учні представляли гімназію на обласних дебатних турнірах, а також цього року (6-8 березня)представили заклад на Всеукраїнському рівні (м.Тернопіль). Ліневич Л.(10 б) посів II місце на національному дебатному турнірі (м. Кам’янець – Подільський).

17 жовтня 2018року у гімназії було проведено Міжнародний семінар «Східно – європейська гуманітарна місія», на якому представники країн Європи мали змогу відвідати відкритий виховний захід у 9-А класі «Творимо добро, кл.керівник Мартинюк І.В., яка реалізує програму «Виховання характеру», а також мали змогу поспілкуватися з учнями на різних мовах у вільному форматі.

Переможцями обласного конкурсу «Літературна  майстерня» стали Василюк  Наталія   11 – А  (  вч.  Тишкевич  С.І.) та   Павленко  Лоліта   10-Б клас (  вч.Чмут  Т.М.),  конкурсу  «  Чуття  єдиної  родини»  –  Кошмак  Анна  7 – А (  вч.  Кошмак  О.О. ),  Дерпач  Дарина  7 – б,  Скачко  Катерина 8 – В (  вч.  Скачко   С.В.)

Переможцями  VІІ   Міжнародного  екологічного конкурсу   у  різних  номінаціях  стали  10  учнів  гімназії  (  Вч.  Рафальська  К.М.)

Учні  гімназії   – переможці  районного  конкурсу  декоративно – прикладної творчості у напрямку «Декоративний розмай».

З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, громадянської самосвідомості продовжувалася робота по  програмі  виховної  роботи  гімназії  «Бути  патріотом».

З цією  метою  пройшли місячники з героїко-патріотичного виховання, присвячені визволенню України  від фашистських загарбників та Дню Перемоги, у грудні − тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений Дню Збройних Сил України, відбулися заходи по відзначенню Дня Партизанської Слави, Дня Пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (виставки плакатів та малюнків «Голодомор − національна катастрофа України»,  години спілкування, виставка літератури в шкільній бібліотеці), відвідано виставки в краєзнавчому  музеї, були проведені зустрічі з воїнами АТО,  учасниками бойових дій та воїнами – інтернаціоналістами.    Протягом  року  було  проведено  ряд  флешмобів,  квестів, ланцюг єдності «День Соборності», екскурсії по Україні, благодійних  акцій  на  підтримку учасників  АТО.

У кожному кабінеті  створено куточки символіки та функціонують класні куточки.

Найбільш яскравими і цікавими  були такі виховні заходи: виставка плакатів до Дня української писемності та мови, посвята в першокласники, «Свіча пам’яті» (до Дня Голодомору), Новорічний квест «Святий Миколай», родинне свято (2-Б, 3-Б, 3-В, 4-А, 6-Б, 8-А), «Найрозумніший» 5-6 кл., , шоу програма «Мій зможе» 6-7,  «Жінка – берегиня роду» (до Дня 8 Березня). Традиційним у гімназії стало проведення свята «Фестиваль європейських країн», «Гімназія має таланти».

Учні  гімназії  активні  учасники агітбригад:  юні  пожежники ( І місце ),  юні  екологи (  ІІ  місце).

Велике значення у гімназії надається превентивному вихованню, до якого залучаються психолог, соціальний педагог, педагог–організатор, в системі роботи учнівського самоврядування, піклувальна рада.

У гімназії  систематично ведеться індивідуальна аналітична та коригуюча робота класних керівників та класоводів. Постійно здійснюється контроль та облік відвідування та поведінки учнів, знаходяться під контролем учні, схильні до правопорушень та діти з функціонально-неспроможних та неблагонадійних сімей.

Питання стану правовиховної роботи розглядалися на нарадах при директору  на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Відбулися зустрічі   з працівниками  міліції, з спеціалістами  служби  в  справах  дітей, із спеціалістами Служби правової допомоги.  Проведено низку тренінгових занять та виховних годин, спрямованих на боротьбу та профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, практичним психологом та соціальним педагогом.

У гімназії  за участю психолога Кухар І.М. та соціального педагога , складені психолого – педагогічні характеристики учнів, схильних до правопорушень.

На внутрішньошкільному обліку знаходиться  4 учні.

У гімназії постійно проводяться  рейди: «Урок», «Діти вулиці», «Канікули», результати яких висвітлюються на нарадах класних керівників.

У  навчальному  закладі навчається  5   учнів  з  категорії  дітей-сиріт та  позбавлених батьківського піклування. З учнями цієї категорії та їх опікунами систематично працює соціальний педагог,  психолог,  класні  керівники.

Протягом семестру по всіх класах проводилися уроки моралі, бесіди, лекції, диспути, консультації, анкетування, інші виховні заходи морально-етичного спрямування. Тематика, форми проведення вибиралися з урахуванням вікових, психологічних особливостей дітей, їх конкретних потреб.

У  спортивному   житті  гімназія     досягла    високих  результатів.  А  саме:

 • І місце – районні  змагання  з  баскетболу  та  футболу
 • III місце – районні змагання  з  тенісу
 • І місце –  районні  змагання  з  волейболу
 • II місце – шахматний турнір
 • І місце – спартакіада школярів

У цьому навчальному році учні гімназії взяли участь у військо – патріотичній грі «Джура». Робота з цього напрямку потребує більшої підготовки з боку вчителів та учнів.

Протягом року було організоване систематичне вивчення і виконання всіма працівниками і учнями гімназії санітарних правил та правил з техніки безпеки, пожежної безпеки, особистої та виробничої санітарії і гігієни щодо збереження здоров’я і життя учнів у гімназії та поза нею. Особлива увага приділялася питанню профілактики інфекційних захворювань, зокрема, туберкульозу, СНІДу. З цією метою було проведено зустрічі з лікарями, конкурси плакатів, анкетування, акцію «Червона стрічка».

Трудове виховання здійснювалося класним керівниками в позакласній роботі, яка включала в себе трудові десанти по прибиранню подвір’я, класних кімнат, приведення до належного порядку могил полеглих воїнів, насадження квітів. Протягом року  були організовані виставки робіт учнів з трудового навчання «Умілі руки», «Працьовита родина». Другий рік поспіль гімназія бере участь у еко-квесті «Наше Полісся» та гідно представляє свій навчальний заклад, хочеться відмітити плідну працю вчителів, які були безпосередньо причетні до цього заходу(Ваховська І.В., Давидюк О.С.,Горобчук Л.М., Сорочинська Н.Л., Добрянська Л.А.)

В 2018-2019 н. р. продовжувалася активна співпраця педагогічного колективу з батьками учнів.  Двічі на семестр відбувалися батьківські збори, проводилися лекторії.

Продовжувалася активна робота органів шкільного самоврядування.

Членами органу учнівського самоврядування  проводилися рейди-перевірки належного естетичного вигляду класних кімнат, надавали посильну матеріальну допомогу по збору продуктів для воїнів АТО. Цьогоріч організовано веселі перерви для початківців,  ОУС співпрацює з МГР(молодіжною громадською радою):  проведено спільні семінари – практикуми з ЄС, тренінги з центром Житомирським  центром регіонально розвитку.

Роботу органів учнівського самоврядування було презентовано на районному методичному об’єднанні педагогів-організаторів у листопаді 2018 року та видано методичний посібник «На допомогу педагогу – організатору».

З 03  по 19 червня в навчальному закладі  працював пришкільний табір з денним перебуванням «Веселкова країна». В ньому мали змогу оздоровитися, змістовно відпочити,  провести цікаво дозвілля 220 учнів пільгових категорій. Для цього максимум зусиль доклали начальник табору Ільченко Л.В.  та всі залучені до його роботи  вчителі. З 03 по 14 червня працював мовний табір “Merry Kids’ Camp”, до роботи якого було залучено 70 гімназистів.  Начальником табору Лукаржевською С. В. та вчителями іноземних мов було організовано захоплююче дозвілля та відпочинок дітей із набуттям навичок практичного спілкування іноземними мовами.

Здійснивши моніторинг за вищезазначеними напрямками діяльності Коростишівської гуманітарної гімназії №5 ім. Т.Г. Шевченка   прийшли  до  висновку, що для підвищення ефективності та результативності навчально-виховної роботи у гімназії необхідно звернути увагу на:

 • удосконалення фахових знань та умінь в процесі самоосвіти;
 • активізацію діяльності над вирішенням індивідуальних виховних проблемних тем, власних виховних систем класів;
 • продовження роботи по вивченню та використання надбань народної педагогіки;
 • оволодіння новітніми технологіями навчання та виховання;
 • інформаційне забезпечення, насиченість, змістовність роботи з учнями на уроках та виховних заходах;
 • здійснення чіткого педагогічного керівництва процесом діяльності учнівського самоврядування.